Z kalendarza Lidera Akademii Przyszłości 


Akademia Przyszłości może działać w szkołach podstawowych i pomagać Dzieciom – tylko dzięki Liderom i Liderkom, którzy kierują zespołami Wolontariuszy_ek. Liderzy_ki i Wolontariusze_ki razem wspierają Podopiecznych_e w odkrywaniu ich potencjału i wiary we własne możliwości. W minionym roku szkolnym ponad 2000 Dzieci otrzymało pomoc. 

Ty też możesz zostać Liderem_ką, od którego_ej wszystko się zaczyna. W telegraficznym skrócie opis zadań na tym stanowisku: kompletowanie zespołu Wolontariuszy_ek, łączenie Dziecka z Wolontariuszem_ką oraz koordynacja ich współpracy, współtworzenie eventów (m.in. Fotele Prezesa, Gale Sukcesów), współpraca z Koordynatorem_ką Szkolnym_ą, czyli jednym z nauczycieli_ek, wyznaczonym do wsparcia działań Akademii.  

Dlaczego warto być Wolontariuszem Liderem? 

Ten wolontariat z Dziećmi daje dużo satysfakcji i radości z efektów swojej pracy oraz bycia częścią fajnego zespołu -> poniżej poznasz motywy działania zaangażowanych w Akademię osób i cechy Wolontariusza i Wolontariuszek, z którymi będziesz współpracować. 

Ludzie tacy, jak Ty – w Twoim zespole  

W Akademii nie działasz sam_a. Współpracujesz z ludźmi o podobnych wartościach, którym nie jest wszystko jedno. Zaangażowane w Akademię osoby chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w ich lokalnej społeczności.   

Czy wiesz, że… 

89% Liderów_ek uważa, że nawiązało w Akademii relacje ze wspaniałymi ludźmi. 

Dlaczego chcę zostać Wolontariuszem? Odpowiedź na poniższej grafice: 

Lider_ka ma wsparcie merytoryczne i psychologiczne 

Liderzy_ki mają wsparcie merytoryczne oraz psychologiczne Akademii. Rekrutacja na to stanowisko jest procesem, podczas którego przyszły Lider_ka ma czas na poznanie specyfiki pracy w praktyce. W Akademii Przyszłości Lider_ka ma szansę nauczyć się: skutecznej komunikacji, budowania i kierowania zespołem, pracy z mediami, organizacji eventów, pracy projektowej, planowania i osiągania założonych celów, zarządzania czasem.  

Kiedy już zacznie działać w roli Lidera_ki, ma możliwość telefonicznego konsultowania swoich wątpliwości z pedagożką i psycholożkami z helpdesku Akademii. Dodatkowo w strukturach nad Liderem_ką znajduje się Koordynator_ka Regionalny_a, z którym Lider_ka pozostaje w bieżącym kontakcie i otrzymuje wsparcie.   

Proces rekrutacji Liderów – masz czas na podjęcie decyzji 

Jeśli zdecydujesz się na wolontariat w roli Lidera_ki w Akademii i wyślesz swoje zgłoszenie, Koordynator_ka Regionalny_a odezwie się do Ciebie w ciągu  3 dni. Potem odbędzie się spotkanie rekrutacyjne, warsztat wdrożeniowy i e-learning, z których dowiesz się, jak być dobrym Liderem_ką w Akademii. E-learning kończy test, który sprawdza jak wiele już wiesz o tej roli!  Jeśli wszystko przejdziesz pomyślnie, podejmujesz decyzję – dopiero na tym etapie – czy chcesz zostać Liderem_ką w Akademii. Dzięki wdrożeniom poznajesz dokładnie specyfikę wolontariatu, dowiadujesz się jak być dobrym Liderem i na tej podstawie podejmujesz świadomą decyzję. 

Wolontariat z perspektywy Lidera Akademii Przyszłości, Piotra Walburga. Poznaj zasadę 1:1, która sprawdza się także w relacji Lider_ka – Wolontariusz_ka:

Jakie cechy powinien mieć Wolontariusz Lider? – kogo potrzebuje Akademia Przyszłości 

Osób, które nie są obojętne na los Dzieci z niską samooceną; lokalnych działaczy_ki, którzy_e mają odwagę i siłę, by bezinteresownie odmieniać historie Dzieci, wyzwalając ich potencjał; dynamicznych_e, odważnych_e, otwartych_e aktywistów_ki, którzy_e – bez względu na swój wiek – chcą się rozwijać oraz wykorzystywać swoją energię i talenty do działania, które ma realny wpływ na życie konkretnych Dzieci, dając ogromną satysfakcję oraz radość. Fajnych ludzi, którzy mają inicjatywę i chcą pomagać mądrze. Oto cechy dobrego Lidera i Liderki.  Jeśli czytasz ten tekst, prawdopodobnie Akademia szuka Ciebie, po prostu. 

Z kalendarza Lidera Akademii Przyszłości 

W pierwszych tygodniach pracy Lidera_ki 

czerwiec – wrzesień: kampania Wolontariuszy_ek 

Na początku Lider_ka angażuje się w działania promocyjne, które mają na celu pozyskanie Wolontariuszy_ek. Prowadzi monitoring napływu zgłoszeń do swojego kolegium, czyli zespołu zorganizowanego w danej szkole podstawowej oraz kontaktuje się z kandydatami_kami i zaprasza ich_je na spotkania rekrutacyjne. 

W kolejnym etapie, kiedy po rozmowach rekrutacyjnych jego_jej kandydaci i kandydatki wezmą udział w warsztacie wdrożeniowym, Lider_ka zaprasza ich na spotkanie, na którym przygotowuje ich, do nowych obowiązków, integruje Zespół i organizuje jego pracę. Na bieżąco – wraz z dołączaniem do kolegium wdrożonych Wolontariuszy_ek – łączy poszczególnych_e Wolontariuszy_ki z Dziećmi, tworząc pary.  

kwiecień – październik: rekrutacja Dzieci  

Osoba na tym stanowisku zapoznaje się również z procesem i narzędziami do rekrutacji Dzieci.   Dba o sprawne włączenie ich do Programu.  

Październik: Inauguracja – święto całej Akademii  

Inauguracja to oficjalne otwarcie Akademii Przyszłości, które odbywa się na szczeblu wojewódzkim.  

Lider_ka wspiera wojewódzkie przygotowania do uroczystości, dba, by jego_jej zespół Wolontariuszy_ek wziął udział w tym wydarzeniu, przekazuje zaproszenie dla Rodziców/Opiekunów_ek i Koordynatora_ki Szkolnego_ej. 

Dla Dziecka to jedno z pierwszych akademiowych wydarzeń. Powinno je zaciekawić i zachęcić do uczestnictwa w kolejnych. W trakcie Inauguracji Dzieci otrzymują Indeksy Sukcesów. Stanowią one symbol dołączenia do Akademii Przyszłości i są zaproszeniem do wspólnej, całorocznej pracy – dlatego jest to wolontariat z Dziećmi. 

październik – listopad: Otwarcie Bazy Dzieci   

Lider_ka czuwa nad wprowadzaniem do systemu Akademii informacji o Początku Historii Dziecka z jego Wolontariuszem_ką. W kolejnym etapie monitoruje bieżącą współpracę Wolontariuszy_ek z Darczyńcami_czyniami Indeksowymi.  Wspiera Wolontariuszy_ki w budowaniu tej relacji od października do czerwca.   

wrzesień – czerwiec: pośrednia praca z Dzieckiem  

Lider_ka jest również wsparciem dla Wolontariuszy_ek kolegium w bieżących potrzebach dot. pracy z Dzieckiem (ma możliwość konsultacji psychologicznej, pedagogicznej – infolinia). Monitoruje regularność i jakość spotkań indywidualnych oraz dokumentowanie ich przez Wolontariuszy_ek w systemie.  

październik – czerwiec: eventy  

Liderk_ka planuje ze swoim Zespołem harmonogram wydarzeń kolegialnych i określa ich cele. Zarządza budżetem na wydarzenia kolegialne. Organizuje pracę zespołową związaną z wydarzeniami: deleguje, monitoruje, czuwa nad standardami i bezpieczeństwem organizowania wydarzeń. 

Zobacz, jak przyjemna może być to praca: https://akademiaprzyszlosci.org.pl/blog/dzien-czekolady-poznaj-czesc-slodkich-zadan-lidera_ki-kolegium-od-kuchni/  

wrzesień – czerwiec: współpraca z Koordynatorem_ką Szkolnym_ą  

Lider_ka pozostaje w kontakcie z Koordynatorem_ką Szkolnym_ą, czyli jednym z nauczycieli_ek, wyznaczonym_ą do wsparcia działań Akademii. Monitoruje proces rekrutacji Dzieci przez Koordynatora_kę Szkolnego_ą i wspiera jego_ją w działaniu. Omawia z nim_nią postępy w pracy z poszczególnymi Dziećmi, a także wspólnie wspierają Wolontariuszy_ki.  

maj – czerwiec: Fotele Prezesa  

Fotele Prezesa to spotkania, które poszerzają horyzonty Dziecka i przenoszą go do miejsca, w którym może doświadczyć inspirującego przeżycia. Lider_ka nawiązuje współpracę z lokalną firmą lub instytucją, która chce zaprosić Dzieci z kolegium na Fotel Prezesa oraz wdraża firmę w ideę Foteli Prezesa.  

Opis Fotelów Prezesa, zobacz, jak wyglądały te wydarzenia w edycji 2021/22:

Czerwiec: Gale Sukcesów 

Lider_ka wspiera wojewódzką Galę Sukcesów, która podsumowuje kończącą się edycję Akademii. Zaprasza swoje kolegium na to wyjątkowe wydarzenie (Wolontariuszy_ki i Dzieci, Rodziców/Opiekunów, Dyrekcję szkoły i Koordynatora_kę Szkolnego_ą).  

Więcej o Galach Sukcesów

Praca Lidera Akademii Przyszłości trwa cały rok, od czerwca do czerwca, ale jak mówią sami Liderzy_ki, warto z kilku powodów:  

Bardzo podobała mi się ta rola. Uważam, że jest rozwijająca i można nauczyć się w niej np. budowania zespołu oraz zarządzania i motywowania ludzi”. 

„Realny wpływ na życie Dzieci poprzez budowanie kolegium. Niewiele czasu do poświęcenia, a bardzo dużo korzyści!”. 

„Polecam osobom, które lubią działać i chętnie organizują czas Dzieciom i ważny jest dla nich rozwój potencjału młodszych”. 

„Pełniąc role Lidera można zdobyć nowe doświadczenia, znajomości, mieć poczucie, ze swój wolny czas poświęca się dla wartościowych idei”. 

Ty też możesz pomóc! Zostań Liderem_ką w Akademii Przyszłości i bądź inspiracją dla Wolontariuszy_ek i Dzieci z najbliższej okolicy! 

Ty też możesz pomóc! Zostań Liderem_ką w Akademii Przyszłości i bądź inspiracją dla Wolontariuszy_ek i Dzieci z najbliższej okolicy!  Wejdź na www.superw.pl.To również Cię zainteresuje: