Z kalendarza Lidera Akademii Przyszłości 


Akademia Przyszłości może działać w szkołach podstawowych i pomagać Dzieciom – tylko dzięki Liderom i Liderkom, którzy kierują zespołami Wolontariuszy_ek. Liderzy_ki i Wolontariusze_ki razem wspierają Podopiecznych_e w odkrywaniu ich potencjału i wiary we własne możliwości. W minionym roku szkolnym około 2000 Dzieci otrzymało pomoc. 

Ty też możesz zostać Liderem_ką, od którego_ej wszystko się zaczyna. W telegraficznym skrócie opis zadań na tym stanowisku: integrowanie Zespołu Wolontariuszy_ek, łączenie Dziecka z Wolontariuszem_ką oraz koordynacja ich współpracy, udział w eventach (m.in. Inauguracja, Gala Sukcesów), współpraca z Koordynatorem_ką Szkolnym_ą, czyli jednym z nauczycieli_ek, wyznaczonym do wsparcia działań Akademii.  

Dlaczego warto być Liderem lub Liderką? 

Ten wolontariat z Dziećmi daje dużo satysfakcji i radości z efektów swojej pracy oraz bycia częścią fajnego Zespołu. Poniżej poznasz motywy działania zaangażowanych w Akademię osób i cechy Wolontariuszy i Wolontariuszek, z którymi będziesz współpracować. 

Ludzie tacy, jak Ty – w Twoim Zespole  

W Akademii nie działasz sam_a. Współpracujesz z ludźmi o podobnych wartościach, którym nie jest wszystko jedno. Zaangażowane w Akademię osoby chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w ich lokalnej społeczności.   

Czy wiesz, że… 

89% Liderów_ek uważa, że nawiązało w Akademii relacje ze wspaniałymi ludźmi. 

Dlaczego chcę zostać Wolontariuszem lub Wolontariuszką? Odpowiedź na poniższej grafice: 

Lider ma wsparcie merytoryczne i psychologiczne 

Liderzy_ki mają wsparcie merytoryczne oraz psychologiczne Akademii. Rekrutacja na to stanowisko jest procesem, podczas którego przyszły Lider_ka ma czas na poznanie specyfiki pracy w praktyce. W Akademii Przyszłości Lider_ka ma szansę nauczyć się: skutecznej komunikacji, budowania i kierowania zespołem, pracy z mediami, organizacji eventów, pracy projektowej, planowania i osiągania założonych celów, zarządzania czasem.  

Kiedy już zacznie działać w roli Lidera_ki, ma możliwość telefonicznego konsultowania swoich wątpliwości z pedagożką i psycholożkami z Infolinii Akademii. Dodatkowo w strukturach nad Liderem_ką znajduje się Koordynator_ka Regionalny_a, z którym Lider_ka pozostaje w bieżącym kontakcie i otrzymuje wsparcie.   

Proces rekrutacji Liderów – masz czas na podjęcie decyzji 

Jeśli zdecydujesz się na wolontariat w roli Lidera lub Liderki w Akademii i wyślesz swoje zgłoszenie, Rekruter lub Rekruterka odezwie się do Ciebie w ciągu 2 dni. Potem odbędzie się spotkanie rekrutacyjne, po którym podejmiesz decyzję o dalszej współpracy. W kolejnym kroku podpiszesz umowę wolontariacką w roli Lidera lub Liderki. Zaprosimy Cię na warsztat wdrożeniowy i e-learning, z których dowiesz się, jak być dobrym Liderem w Akademii. E-learning kończy test, który sprawdza jak wiele już wiesz o tej roli! Dzięki wdrożeniom poznajesz dokładnie specyfikę wolontariatu, dowiadujesz się jak być dobrym Liderem i na tej podstawie podejmujesz świadomą decyzję. 

Zostań Wolontariuszką lub Wolontariuszem Akademii Przyszłości i wspieraj Dziecko, które nie wierzy w siebie. To już ostatni moment, by wysłać swoje zgłoszenie. Jak? To proste!

Jakie cechy powinien mieć Lider? – kogo potrzebuje Akademia Przyszłości 

Osób, które nie są obojętne na los Dzieci z niską samooceną; lokalnych działaczy_ki, którzy_e mają odwagę i siłę, by bezinteresownie odmieniać historie Dzieci, wyzwalając ich potencjał; dynamicznych_e, odważnych_e, otwartych_e aktywistów_ki, którzy_e – bez względu na swój wiek – chcą się rozwijać oraz wykorzystywać swoją energię i talenty do działania, które ma realny wpływ na życie konkretnych Dzieci, dając ogromną satysfakcję oraz radość. Fajnych ludzi, którzy mają inicjatywę i chcą pomagać mądrze. Oto cechy dobrego Lidera i Liderki.  Jeśli czytasz ten tekst, prawdopodobnie Akademia szuka Ciebie, po prostu. 

Z kalendarza Lidera Akademii Przyszłości 

W pierwszych tygodniach pracy Lidera_ki 

Czerwiec – wrzesień: kampania Wolontariuszy i Wolontariuszek

Na początku Lider_ka angażuje się w działania promocyjne, które mają na celu pozyskanie Wolontariuszy_ek. Integruje Zespół Wolontariuszy, zaprasza ich na spotkanie, na którym przygotowuje ich, do nowych obowiązków, organizuje pracę Zespołu. Na bieżąco – wraz z dołączaniem do Kolegium wdrożonych Wolontariuszy – łączy poszczególnych_e Wolontariuszy_ki z Dziećmi, tworząc pary.  

Wrzesień – październik: rekrutacja Dzieci  

Osoba na tym stanowisku zapoznaje się również z procesem i narzędziami do rekrutacji do Programu nowych Dzieci. Dba o sprawne włączenie ich do Programu.  

Październik: Inauguracja – święto całej Akademii  

Inauguracja to oficjalne otwarcie Akademii Przyszłości, które odbywa się na szczeblu wojewódzkim.  

Lider_ka wraz ze swoim Zespołem Wolontariuszy_ek bierze udział w tym wydarzeniu, przekazuje zaproszenie dla Rodziców, Opiekunów Prawnych i Koordynatora_ki Szkolnego_ej. 

Dla Dziecka to jedno z pierwszych akademiowych wydarzeń. Powinno je zaciekawić i zachęcić do uczestnictwa w kolejnych. W trakcie Inauguracji Dzieci otrzymują Indeksy Sukcesów. Stanowią one symbol dołączenia do Akademii Przyszłości i są zaproszeniem do wspólnej, całorocznej pracy – dlatego jest to wolontariat z Dziećmi. 

Wrzesień – czerwiec: pośrednia praca z Dzieckiem  

Lider_ka jest również wsparciem dla Wolontariuszy_ek kolegium w bieżących potrzebach dot. pracy z Dzieckiem (zarówno każdy Lider jak i Wolontariusz ma możliwość konsultacji psychologicznej, pedagogicznej poprzez infolinię). Monitoruje regularność i jakość spotkań indywidualnych oraz dokumentowanie ich przez Wolontariuszy_ek w systemie.  

Październik – czerwiec: eventy  

Liderk_ka planuje ze swoim Zespołem udział w wydarzeniach kolegialnych.

Zobacz, jak przyjemna może być to praca: Zadania Lidera Kolegium od kuchni.

Wwrzesień – czerwiec: współpraca z Koordynatorem_ką Szkolnym_ą  

Lider_ka pozostaje w kontakcie z Koordynatorem_ką Szkolnym_ą, czyli jednym z nauczycieli_ek, wyznaczonym_ą do wsparcia działań Akademii. Monitoruje proces rekrutacji Dzieci przez Koordynatora_kę Szkolnego_ą i wspiera jego_ją w działaniu. Omawia z nim_nią postępy w pracy z poszczególnymi Dziećmi, a także wspólnie wspierają Wolontariuszy_ki.  

Opis Fotelów Prezesa, zobacz, jak wyglądały te wydarzenia w edycji 2021/22:

Czerwiec: Gale Sukcesów 

Lider_ka zaprasza swoje Kolegium (Wolontariuszy_ki i Dzieci, Rodziców/Opiekunów, Dyrekcję szkoły i Koordynatora_kę Szkolnego_ą) na wyjątkowe wydarzenie – Galę Sukcesów, która podsumowuje kończącą się edycję Akademii.

Więcej o Galach Sukcesów

Praca Lidera Akademii Przyszłości trwa cały rok, od czerwca do czerwca, ale jak mówią sami Liderzy_ki, warto z kilku powodów:  

Bardzo podobała mi się ta rola. Uważam, że jest rozwijająca i można nauczyć się w niej np. budowania Zespołu oraz zarządzania i motywowania ludzi”. 

„Realny wpływ na życie Dzieci poprzez budowanie Kolegium. Niewiele czasu do poświęcenia, a bardzo dużo korzyści!”. 

„Polecam osobom, które lubią działać i chętnie organizują czas Dzieciom i ważny jest dla nich rozwój potencjału młodszych”. 

„Pełniąc role Lidera można zdobyć nowe doświadczenia, znajomości, mieć poczucie, ze swój wolny czas poświęca się dla wartościowych idei”. 

Ty też możesz pomóc! Zostań Liderem_ką w Akademii Przyszłości i bądź inspiracją dla Wolontariuszy_ek i Dzieci z najbliższej okolicy! 

Zostań Wolontariuszką lub Wolontariuszem Akademii Przyszłości i wspieraj Dziecko, które nie wierzy w siebie. To już ostatni moment, by wysłać swoje zgłoszenie. Jak? To proste!

To również Cię zainteresuje: