Wolontariusze stanowią ważne ogniwo działania Akademii Przyszłości. To oni pomagają w organizacji Akademii w swoim rejonie i oni odbywają spotkania z Dziećmi, realizując program Akademii.

Decydując się na wolontariat w Akademii Przyszłości masz możliwość wyboru roli, jaką będziesz pełnić: Wolontariuszki / Wolontariusza lub Lidera lub Liderki Zespołu Wolontariuszek / Wolontariuszy

Wolontariuszka lub Wolontariusz jest towarzyszem Dziecka w jego wyprawie po pewność siebie, marzenia i lepszą przyszłość.

Spotykając się regularnie z Dzieckiem:

pomaga Dziecku pokonywać dotychczasowe trudności i uwolnić potencjał,

pokazuje Dziecku świat przez pryzmat szans i możliwości,

wspiera jedną z najważniejszych zmian w życiu Dziecka – to z nim odzyskuje wiarę w siebie.

Liderka lub Lider jest wsparciem dla Wolontariuszek, Wolontariuszy i Podopiecznych Akademii w swoim rejonie.

tworzy zespół ludzi o podobnych wartościach, którym nie jest wszystko jedno,

swoją energię i talenty do działania przekuwa w realne zmiany w życiu konkretnych Dzieci,

zdobywa ważne doświadczenie, przydatne kompetencje i umiejętności. Ma stałe wsparcie Koordynatora.

Ty też możesz zmienić historię Dziecka.

Dołącz do wolontariatu Akademii Przyszłości.

Dlaczego warto być Wolontariuszką lub Wolontariuszem w Akademii?

Pomagając Dziecku, zdobywasz ważne na rynku pracy doświadczenia i kompetencje :

 •   praca w zespole
 •   komunikacja interpersonalna
 •   kreatywność
 •   planowanie i organizacja
 •   zaangażowanie społeczne

Co robi się w wolontariacie Akademii Przyszłości

Wolontariusz

 • Odbywa spotkania 1:1 z Dzieckiem
  Bez Was nie byłoby Akademii Przyszłości. Wolontariuszka lub Wolontariusz odbywa indywidualne zajęcia z Dzieckiem, poznaje je i odkrywa przyczyny jego trudności. Towarzyszy mu w budowaniu wiary we własne możliwości.
 • Rozwija indywidualne podejście
  Tworzy indywidualne pomysły na zajęcia z Dzieckiem i znajduje sposoby na zmianę nastawienia Dziecka. Może również korzystać ze scenariuszy i materiałów z bazy Akademii Przyszłości.
 • Działa w kolegium
  Nie działa sam, dołącza do grupy sprawczych osób. Ma wsparcie swojej Liderki lub Lidera, a także współpracowników - innych Wolontariuszek i Wolontariuszy, z którymi tworzy kolegium, czyli lokalny „oddział” Akademii Przyszłości.

Lider

 • Prowadzi zespół Wolontariuszy pracujących z Dziećmi
  Jest lokalnym sercem Akademii. Organizuje pracę jednego z 200 kolegiów, w których realizowana jest nasza pomoc dla Dzieci. Koordynuje działania Wolontariuszy, aby były efektywne i zgodne ze standardami Akademii.
 • Jest przedstawicielem Akademii w szkole
  To Lider_ka organizuje współpracę ze szkołami, w których uczą się Dzieci włączone do Akademii. Dba o przepływ informacji i zaplecze do pracy Wolontariuszy.
 • Organizuje wydarzenia dla Kolegium
  Dba również o to, by Dzieci otrzymały szansę uczestniczenia w wyjątkowych wydarzeniach akademiowych, takich jak np. wspólne wyjścia, Dzień Dziecka, czy Gala Sukcesów.

Współtwórz jeden z największych
programów społecznych dla Dzieci.

W Akademii poczujesz, że można zmienić czyjeś życie
- życie kogoś, kto potrzebuje wsparcia, by z odwagą patrzeć w przyszłość.

Opinie o wolontariacie w Akademii Przyszłości

Mogę naprawdę pomóc takiemu Dziecku,
jakim sama kiedyś byłam.

Dominika, Wolontariuszka

Chcę być inspiracją dla Wolontariuszy, że da się łączyć wolontariat z pracą zawodową, pasjami, związkami, spotkaniami z przyjaciółmi.

Justyna, Liderka zespołu Wolontariuszy

Bycie Wolontariuszem Akademii bardzo mnie otworzyło, zdobyłam też kompetencje, które teraz wykorzystuję i które mogę wpisać w CV.

Patrycja, Wolontariuszka

Akademia okazała się tym, czego szukałam.

Matylda, Wolontariuszka

Owoce pracy Liderów i Wolontariuszy Akademii Przyszłości

259

szkół w całej Polsce biorących udział w Akademii

1962

Dzieci objętych programem
Akademii w edycji 2022/23

82%

Dzieci zaczyna wierzyć w swoje możliwości dzięki zajęciom w Akademii

68%

Dzieci w Akademii odkryło nowe marzenia i cele


75%

Dzieci jest pewniejsze siebie


80%

Dzieci chce podejmować nowe wyzwania

Masz pytania dotyczące wolontariatu
w Akademii Przyszłości?

Napisz do nas:

[email protected]

Najczęściej
zadawane pytania

Lider_ka to osoba, która prowadzi zespół Wolontariuszy pracujących z Dziećmi i razem z tym zespołem realizuje program Akademii Przyszłości w danej szkole.

Jak to wygląda w praktyce?

Lider_ka buduje zespół Wolontariuszy – pozyskuje ich, dba o wdrożenie do roli. Zarządza również swoim zespołem: integruje, deleguje zadania, wspiera, motywuje. Akademia trwa cały rok. Działania w niej są rozłożone na kolejne etapy i zadania. Rolą Lidera_ki jest takie zarządzanie, by wszystkie zadania zostały zrealizowane w odpowiednim czasie, a tym samym – praca Wolontariuszy z Dziećmi przyniosła odpowiednie efekty.

Lider_ka nie wykonuje wszystkich zadań samodzielnie. Ma zespół, z którym współpracuje, może liczyć również na wsparcie innych, bardziej doświadczonych Liderów_ek.

Wśród zadań, jakie są do zrealizowania w Akademii można wymienić m.in. rekrutację Dzieci, organizację spotkań w kolegium, podsumowanie pracy.

Lider_ka jest również przedstawicielem_ką Akademii w danej szkole i współpracuje z Koordynatorem_ką Szkolnym_ą – jednym z nauczycieli_ek, wyznaczonym do wsparcia działań Akademii.

Wolontariusz_ka to ta osoba, która jest najbliżej Dziecka. Raz w tygodniu spotyka się z nim na terenie szkoły i prowadzi zajęcia, wykorzystując elementy metody tutoringu. W trakcie zajęć, krok po kroku, towarzyszy Dziecku w budowaniu wiary w jego możliwości, stosując różne metody i wykorzystując do tego zainteresowania i pasje Podopiecznego_j.

Ważnym elementem w pracy Wolontariusza_ki jest uczestniczenie wspólne z Dzieckiem w wydarzeniach kolegialnych, które Zespół Akademii organizuje regularnie i w których mogą wziąć udział wszyscy Podopieczni z danej szkoły. Jest to okazja do integracji między Dziećmi, ale również szansa na doświadczenie czegoś nowego – spotkanie z ciekawą osobą, inspirujące warsztaty, wspólne wyjście do ośrodka kultury, sportu czy w inne atrakcyjne miejsca.

Wolontariusz_ka dokumentuje sukcesy Dziecka, wpisując je do internetowej Karty Sukcesów

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat! Jeśli cenisz sobie pracę z Dziećmi, chcesz pomagać i się rozwijać – nie zastanawiaj się, dołącz do nas.

Nie musisz mieć wykształcenia pedagogicznego ani doświadczenia w pracy z Dziećmi. Zanim zaczniesz spotkania z Podopiecznym_ą, przejdziesz wdrożenie do roli, zapoznasz się z e-learningami, dostaniesz również dostęp do przykładowych scenariuszy zajęć i kart pracy. Jeśli będzie taka potrzeba, możesz skorzystać ze wsparcia infolinii psychologicznej i pedagogicznej.

Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki zaangażowaniu w Akademię rozwijają różne kompetencje. Stają się bardziej otwarci na drugiego człowieka, rozwijają swoje umiejętności pracy z Dzieckiem, uczą się organizacji czasu oraz pracy w zespole. Wolontariusze zyskują również kompetencje interpersonalne i komunikacyjne. Uczą się tego nie tylko podczas pracy z Dziećmi, ale również korzystając z przygotowanej przez nas oferty szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin.

Wolontariuszy poszukujemy i przygotowujemy do działania głównie w wakacje. W październiku oficjalnie startuje edycja i odbywa się inauguracja roku Akademii Przyszłości. Od tego momentu rozpoczynają się spotkania Wolontariusza z Dzieckiem. W zależności kiedy Dziecko dołącza do projektu pierwsze spotkanie może odbyć się pomiędzy październikiem a grudniem. Kolejne spotkania odbywają się regularnie w okresie trwania roku szkolnego.

Jeśli próbujesz się zgłosić, a szkoła, która Cię interesuje wyświetla się w kolorze szarym i nie możesz w nią kliknąć – oznacza to, że w tym miejscu mamy już komplet Wolontariuszy. Jeśli w ogóle nie widzisz swojej miejscowości i szkoły na liście – oznacza to, że w tym miejscu nie ma kolegium Akademii Przyszłości.

Ale nie zrażaj się – wiemy, jak spożytkować Twój potencjał! Po prostu wybierz inną, najbliższą szkołę i wyślij swoje zgłoszenie lub napisz na   [email protected], a my pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.