Najczęściej zadawane pytania – FAQ

O Akademii

Akademia Przyszłości to program skierowany do Dzieci ze szkół podstawowych. Działamy w szkołach, które podpisały z nami umowę.

W ramach Akademii Dziecko spotyka się z Wolontariuszem albo Wolontariuszką na indywidualnych zajęciach, na których pracują wspólnie na podstawie metodologii programu.

Wolontariusz lub Wolontariuszka wspiera Dziecko, motywuje i przede wszystkim wzmacnia jego samoocenę, buduje wiarę we własne możliwości.

Więcej informacji na stronie: O Akademii.

Udział Dziecka w Akademii rozpoczyna się w październiku uroczystą Inauguracją, a kończy w czerwcu następnego roku Galą Sukcesów, która jest wspólnym świętowaniem i podsumowaniem edycji.

Czasem Dzieci rozpoczynają pracę z Wolontariuszem lub Wolontariuszką w innym miesiącu, jednak nie później niż w grudniu.

Te Dzieci, które nie mają jeszcze ufundowanego Indeksu Sukcesów, ale mają już przypisanego Wolontariusza lub Wolontariuszkę, uczestniczą w życiu Akademii, biorąc udział w indywidualnych spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez kolegium, do którego należą.

Dzieci, które nie mają jeszcze ufundowanego w całości Indeksu Sukcesów (w formie: całego Indeksu, rat albo otwartej zbiórki), ale mają już przypisanego Wolontariusza lub Wolontariuszkę, biorą udział w Akademii.
Uczęszczają na indywidualne spotkania i wydarzenia organizowane przez kolegium, do którego należą.

Darowizna „Funduję Indeks” w całości przeznaczana jest na rozwój Akademii Przyszłości i realizację jej celów statutowych. Dzięki niej Akademia może funkcjonować w skali całego kraju, docierać do nowych miejsc i obejmować swoim wsparciem ok. 2 tys. Dzieci rocznie. Poprzez przekazanie darowizny, Darczyńca tworzy dla Dzieci warunki do pracy i rozwoju w Akademii.

Dzięki wsparciu Darczyńczyń, Darczyńców i Partnerów możemy rozwijać Akademię, usprawniać jej działanie, rekrutować i szkolić Wolontariuszki u Wolontariuszy, zapewniać im narzędzia niezbędne do wykonywania zadań. Środki te pozwalają także organizować wydarzenia dla Dzieci biorących udział w programie oraz przygotować dla nich upominki w postaci np. wyprawki, którą otrzymują na początku edycji. To wszystko po to, by jak najlepiej wspierać uczestników Akademii Przyszłości.

Dowiedz się więcej ze strony Jak finansowana jest Akademia Przyszłości?

Całościowy koszt związany z organizacją i prowadzeniem Akademii Przyszłości przekracza kwoty pozyskiwane z Indeksów Sukcesu.

Darowizny pozyskiwane od Darczyńców fundujących Indeksy dla Dzieci pokrywają ok. 40% kosztów niezbędnych do realizacji Programu. Stowarzyszenie Wiosna (organizator zarówno Akademii Przyszłości, jak i Szlachetnej Paczki) przeznacza na ten cel też część innych darowizn – dzięki współpracy z partnerami biznesowymi czy pozyskiwaniu środków z 1,5% podatku.

W Akademii Przyszłości najważniejsza jest pomoc Dzieciom, dlatego największą częścią w podziale kosztów Stowarzyszenia Wiosna (65,5%) są wydatki programowe. Aby Akademia Przyszłości i Szlachetna Paczka mogły realizować swój cel, niezbędne są też wydatki na obszary takie jak: administracja (koszty związane z administracją to ok. 3,9%), rozwój (aby móc rozwijać Program i dostosowywać się do nowych warunków przeznaczamy na ten cel 11,7% kosztów), fundraising (pozyskiwanie nowych środków i obsługa Partnerów Akademii pochłania ok. 18,9% kosztów).

Dowiedz się więcej ze strony Jak finansowana jest Akademia Przyszłości?

W razie pytań dotyczących Programu zapraszamy do kontaktu z Zespołem Obsługi Darczyńców i Darczyńczyń Akademii Przyszłości. Nasz adres e-mail: [email protected].

Dla Wolontariusza

Lider_ka to osoba, która prowadzi zespół Wolontariuszy pracujących z Dziećmi i razem z tym zespołem realizuje program Akademii Przyszłości w danej szkole.

Jak to wygląda w praktyce?

Lider_ka buduje zespół Wolontariuszy – pozyskuje ich, dba o wdrożenie do roli. Zarządza również swoim zespołem: integruje, deleguje zadania, wspiera, motywuje. Akademia trwa cały rok. Działania w niej są rozłożone na kolejne etapy i zadania. Rolą Lidera_ki jest takie zarządzanie, by wszystkie zadania zostały zrealizowane w odpowiednim czasie, a tym samym – praca Wolontariuszy z Dziećmi przyniosła odpowiednie efekty.

Lider_ka nie wykonuje wszystkich zadań samodzielnie. Ma zespół, z którym współpracuje, może liczyć również na wsparcie innych, bardziej doświadczonych Liderów_ek.

Wśród zadań, jakie są do zrealizowania w Akademii można wymienić m.in. rekrutację Dzieci, organizację spotkań w kolegium, podsumowanie pracy.

Lider_ka jest również przedstawicielem_ką Akademii w danej szkole i współpracuje z Koordynatorem_ką Szkolnym_ą – jednym z nauczycieli_ek, wyznaczonym do wsparcia działań Akademii.

Wolontariusz_ka to ta osoba, która jest najbliżej Dziecka. Raz w tygodniu spotyka się z nim na terenie szkoły i prowadzi zajęcia, wykorzystując elementy metody tutoringu. W trakcie zajęć, krok po kroku, towarzyszy Dziecku w budowaniu wiary w jego możliwości, stosując różne metody i wykorzystując do tego zainteresowania i pasje Podopiecznego_j.

Ważnym elementem w pracy Wolontariusza_ki jest uczestniczenie wspólne z Dzieckiem w wydarzeniach kolegialnych, które Zespół Akademii organizuje regularnie i w których mogą wziąć udział wszyscy Podopieczni z danej szkoły. Jest to okazja do integracji między Dziećmi, ale również szansa na doświadczenie czegoś nowego – spotkanie z ciekawą osobą, inspirujące warsztaty, wspólne wyjście do ośrodka kultury, sportu czy w inne atrakcyjne miejsca.

Wolontariusz_ka dokumentuje sukcesy Dziecka, wpisując je do internetowej Karty Sukcesów, które my przekazujemy Darczyńcy_czyni.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat! Jeśli cenisz sobie pracę z Dziećmi, chcesz pomagać i się rozwijać – nie zastanawiaj się, dołącz do nas.

Nie musisz mieć wykształcenia pedagogicznego ani doświadczenia w pracy z Dziećmi. Zanim zaczniesz spotkania z Podopiecznym_ą, przejdziesz wdrożenie do roli, zapoznasz się z e-learningami, dostaniesz również dostęp do przykładowych scenariuszy zajęć i kart pracy. Jeśli będzie taka potrzeba, możesz skorzystać ze wsparcia infolinii psychologicznej i pedagogicznej.

Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki zaangażowaniu w Akademię rozwijają różne kompetencje. Stają się bardziej otwarci na drugiego człowieka, rozwijają swoje umiejętności pracy z Dzieckiem, uczą się organizacji czasu oraz pracy w zespole. Wolontariusze zyskują również kompetencje interpersonalne i komunikacyjne. Uczą się tego nie tylko podczas pracy z Dziećmi, ale również korzystając z przygotowanej przez nas oferty szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin.

Wolontariuszy poszukujemy i przygotowujemy do działania głównie w wakacje. W październiku oficjalnie startuje edycja i odbywa się inauguracja roku Akademii Przyszłości. Od tego momentu rozpoczynają się spotkania Wolontariusza z Dzieckiem. W zależności kiedy Dziecko dołącza do projektu pierwsze spotkanie może odbyć się pomiędzy październikiem a grudniem. Kolejne spotkania odbywają się regularnie w okresie trwania roku szkolnego.

Jeśli próbujesz się zgłosić, a szkoła, która Cię interesuje wyświetla się w kolorze szarym i nie możesz w nią kliknąć – oznacza to, że w tym miejscu mamy już komplet Wolontariuszy. Jeśli w ogóle nie widzisz swojej miejscowości i szkoły na liście – oznacza to, że w tym miejscu nie ma kolegium Akademii Przyszłości.

Ale nie zrażaj się – wiemy, jak spożytkować Twój potencjał! Po prostu wybierz inną, najbliższą szkołę i wyślij swoje zgłoszenie lub napisz na   [email protected], a my pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Dla Darczyńcy

Fundując Indeks Sukcesów, Darczyńca lub Darczyńczyni pokazuje Dziecku, że mu kibicuje i wierzy w jego potencjał.

Daje Dziecku wsparcie i świadomość tego, że jest ktoś, kto wierzy, że sobie poradzi. Dziecko wie, że kogoś poruszyła jego historia. Że ktoś nie wahał się zainwestować w jego rozwój.

Dzięki przekazanej darowiźnie Akademia Przyszłości może działać i organizować co roku pomoc dla Dzieci. W szczególności jest ona realizowana przez indywidualne spotkania z Wolontariuszkami i Wolontariuszami, którzy są dla swoich podopiecznych wsparciem w budowaniu wiary we własne możliwości.

Można ufundować Indeks Sukcesów dla wybranego Dziecka na trzy sposoby:

  1. Opłacenie Indeksu w całości – Darczyńca lub Darczyńczyni dokonuje jednorazowej wpłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24 albo tradycyjnym przelewem bankowym.
  2. Opłacenie Indeksu w ratach – Darczyńca lub Darczyńczyni sam, sama funduje Indeks Sukcesów dla wybranego Dziecka, jednak płatności dokonuje w dogodnym dla siebie systemie ratalnym - 2 raty po 500 zł albo 5 rat po 200 zł.
  3. Otwarcie zbiórki na Indeks Sukcesów – Darczyńca lub Darczyńczyni rozpoczyna zbiórkę dla konkretnego Dziecka, Darczyńca - przekazuje wskazaną przez siebie kwotę i równocześnie staje się liderem zbiórki. Od tej pory zbiórka jest widoczna dla każdej osoby, która odwiedzi stronę. Każda osoba będzie też mogła dołączyć do zbiórki. Zachęcamy, by do wspólnego ufundowania Indeksu zaprosić swoją rodzinę, znajomych czy współpracowników. Wówczas każda z tych osób będzie wspierać Dziecko i pokazywać mu, że jest grupa osób, dla których jest ono ważne.

Więcej informacji dla liderów zbiórek na Indeks Sukcesów: https://akademiaprzyszlosci.org.pl/zbiorka-na-indeks/.

Rozpoczynając na stronie Akademii Przyszłości zbiórkę dla konkretnego Dziecka, Darczyńca, Darczyńczyni staje się jej liderem, liderką. Od tej pory zbiórka jest widoczna dla każdej osoby, która odwiedzi stronę. Każda osoba będzie też mogła dołączyć do zbiórki.

Zachęcamy, aby dzielić się informacją o rozpoczętej zbiórce na Indeks i zachęcać do wspólnego ufundowania Indeksu rodzinę, znajomych czy współpracowników. Wówczas każda z tych osób będzie wspierać Dziecko i pokazywać mu, że jest grupa osób, dla których jest ono ważne.
Jak to zrobić?

Więcej informacji dla liderów zbiórek na Indeks Sukcesów: https://akademiaprzyszlosci.org.pl/zbiorka-na-indeks/.

Dorzucając się do zbiórki, Darczyńca, Darczyńczyni dołącza do grona osób, które chcą wesprzeć dane Dziecko. Od tej pory będzie otrzymywał indywidualne informacje przygotowane przez Wolontariuszy, Wolontariuszki - o Dziecku oraz jego pracy w Akademii.

Zachęcamy, by dzielić się linkiem do zbiórki ze znajomymi, rodziną czy współpracownikami. Wówczas każda z tych osób będzie mogła mieć swój udział w fundowaniu Indeksu Sukcesów.

Informacje dotyczące postępów wspieranego Dziecka, Darczyńca lub Darczyńczyni otrzymuje w:

  1. Mailingach od Opiekunki Darczyńców Akademii Przyszłości.

    Każdy Darczyńca i każda Darczyńczyni otrzymuje wiadomości e-mail zawierające informacje o trudnościach i pracy z Dzieckiem, przygotowywane przez Wolontariusza lub Wolontariuszkę. To też informacje o postępach Dziecka oraz tym, jakie sukcesy udało się odnieść Dziecku w danym czasie.

    Oprócz tego Darczyńca, Darczyńczyni dostaje mailingi o tym, co dzieje się w Akademii oraz opis wydarzeń, w których Dzieci biorą udział.

  2. Specjalnie przygotowanym Module dla każdego Darczyńcy, Darczyńczyni, w którym pojawiają się treści przygotowywane przez Wolontariuszy. Personalizowany link do Modułu Darczyńcy wyślemy Darczyńcom i Darczyńczyniom w mailingu.
  3. Kontakcie z Zespołem Obsługi Darczyńców i Darczyńczyń Akademii Przyszłości. Jeżeli Darczyńca lub Darczyńczyni ma pytania dotyczące działania Akademii, wspieranego Dziecka, chciałby przekazać Dziecku upominek, ma problem techniczny w trakcie fundowania Indeksu lub dokonywania płatności, może napisać na adres e-mail: [email protected].

Najważniejsze jest dla nas dobro i bezpieczeństwo Dzieci, dlatego dbamy o ich anonimowość.

Dzieci w Akademii Przyszłości często zmagają się z różnymi trudnościami, którymi nie chcą dzielić się ze światem. Prawo do prywatności jest prawem każdego dziecka i w Akademii bardzo go przestrzegamy.

W ramach Akademii z Dzieckiem spotyka się Wolontariusz lub Wolontariuszka na indywidualnych spotkaniach.

Tak, Darczyńca lub Darczyńczyni może przekazać wspieranemu Dziecku upominek.

Mając na uwadze dobro naszych Podopiecznych, troszczymy się o to, by prezent mógł być zrealizowany w charakterze drobnego upominku, który pomoże Dziecku rozwijać swoje pasje lub w pomoże rozwiązać trudność, która utrudnia mu codzienne funkcjonowanie. Upominek zawsze jest konsultowany. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Opiekunką Darczyńców Indeksowych, e-mail: [email protected].

W ramach dodatkowego wsparcia Darczyńca lub Darczyńczyni może w trakcie edycji zorganizować spotkanie z ciekawą osobą, która opowie o swoich pasjach, zawodzie. W ten sposób Dzieci z Kolegium mogą się zainspirować, poszerzyć wiedzę czy umiejętności. Tą ciekawą osobą może być sam Darczyńca, Darczyńczyni.

Każde dodatkowe wsparcie dla Dziecka jest ustalane indywidualnie za pośrednictwem Opiekunki Darczyńców i Darczyńczyń Indeksowych. Zapraszamy do kontaktu e-mail: [email protected].

Tak, każdą darowiznę na rzecz Akademii Przyszłości można odliczyć od podatku.

Jeżeli wpłata została dokonana przelewem tradycyjnym, wystarczy potwierdzenie przelewu bankowego. Jeżeli za pośrednictwem platformy Przelewy24, wówczas wystawiamy potwierdzenie wpłaty darowizny.

Potwierdzenia wpłaconych darowizn wysyłamy do Darczyńców w pierwszym kwartale roku, na adresy e-mail podane podczas rejestracji w Akademii.