O Akademii

Akademia Przyszłości to program skierowany do Dzieci ze szkół podstawowych.

W ramach Akademii Dziecko spotyka się z Wolontariuszem albo Wolontariuszką na indywidualnych zajęciach, na których pracują wspólnie w oparciu o metodologię programu. Wolontariusz, nazywany też w Akademii Tutorem, wspiera Dziecko, motywuje i przede wszystkim wzmacnia jego samoocenę, towarzyszy mu w budowaniu wiary we własne możliwości.

Na każdych zajęciach, Wolontariusz wpisuje kolejne osiągnięcia Dziecka — duże i małe sukcesy do tzw. Indeksu Sukcesów. To specjalna książeczka, którą Dziecko dostało na początku edycji.

Dodatkowo Dzieci mogą uczestniczyć w wydarzeniach takich jak uroczyste Inauguracje, Gale Sukcesów czy spotkania organizowane przez Wolontariuszy, np. z inspirującymi osobami. Dzięki temu poznają świat z perspektywy szans i dostrzegają w nim swoje możliwości. Ważne momenty w każdej edycji Akademii Przyszłości:

 1. Włączanie Dzieci do Akademii i rekrutacja Wolontariuszy
 2. Łączenie Dziecka z Wolontariuszem
 3. Inauguracja – start nowej edycji Akademii Przyszłości
 4. Cotygodniowe indywidualne spotkania z Wolontariuszem połączone z wypełnianiem Indeksu Sukcesów
 5. Wydarzenia kolegialne – inspirujące spotkania otwierające Dzieci na świat i innych ludzi
 6. Fotel Prezesa – wizyty Dzieci w firmach i pełne inspiracji rozmowy z ważnymi osobami
 7. Gala Sukcesów – kończące edycję spotkanie pozwalające na podzielenie się tym, co udało się osiągnąć, zmienić w czasie miesięcy akademiowych zajęć.

Udział Dziecka w Akademii rozpoczyna się w październiku uroczystą Inauguracją, a kończy w czerwcu następnego roku Galą Sukcesów, która jest wspólnym świętowaniem i podsumowaniem edycji.

Dzieci rozpoczynają pracę z Wolontariuszem-Tutorem w okresie od października do grudnia.

Te z nich, które nie mają jeszcze ufundowanego Indeksu Sukcesów, ale mają już przypisanego Wolontariusza_kę – biorą udział w indywidualnych spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez kolegium, do którego należą. Najważniejsze jest dla nas Dziecko i jego dobro.

W wyjątkowych sytuacjach może się wydarzyć, że Dziecko rozpocznie pracę w Akademii później. Taka sytuacja jest każdorazowo konsultowana z przedstawicielem_ką szkoły i wspólnie zapada decyzja o dołączeniu Dziecka do Akademii w późniejszym terminie. Sytuacje te są spowodowane np. sytuacjami losowymi, bądź (w szczególności w młodszych klasach) tym, że nauczyciel_ka dopiero po jakimś czasie zauważa potrzebę dołączenia Dziecka do naszego Programu.

Dzieci, które nie mają jeszcze ufundowanego Indeksu Sukcesów, mają Indeks ufundowany w systemie ratalnym, bądź w formie otwartej zbiórki, ale mają już przypisanego Wolontariusza, biorą udział w Akademii. Uczęszczają na indywidualne spotkania i wydarzenia organizowane przez kolegium, do którego należą. Najważniejsze są dla nas Dzieci i ich dobro.

Darowizna „Funduję Indeks” w całości przeznaczana jest na rozwój Akademii Przyszłości i realizację jej celów statutowych. Dzięki niej Akademia może funkcjonować w skali całego kraju, docierać do nowych miejsc i obejmować swoim wsparciem ok. 2 tys. Dzieci rocznie. Poprzez przekazanie darowizny Darczyńca tworzy dla Dzieci warunki do pracy i rozwoju w Akademii.

Dzięki wsparciu Darczyńców i partnerów możemy rozwijać Akademię, usprawniać jej działanie, rekrutować i szkolić Wolontariuszy, zapewniać im narzędzia niezbędne do wykonywania zadań. Środki te pozwalają także organizować różne wydarzenia dla Dzieci biorących udział w programie oraz przygotować dla nich upominki w postaci wyprawki, które otrzymują na początku edycji. To wszystko po to, by jak najlepiej wspierać uczestników Akademii Przyszłości.

Dowiedz się więcej ze strony Jak finansowana jest Akademia Przyszłości?

Całościowy koszt związany z organizacją i prowadzeniem Akademii Przyszłości przekracza kwoty pozyskiwane poprzez Indeksy Sukcesu. Darowizny pozyskiwane od Darczyńców fundujących Indeksy dla Dzieci pokrywają 40% kosztów niezbędnych do realizacji Akademii Przyszłości. Stowarzyszenie Wiosna (organizator zarówno Akademii Przyszłości jak i Szlachetnej Paczki) przeznacza na ten cel też część innych darowizn – dzięki współpracy z partnerami biznesowymi czy pozyskiwaniu środków z 1%.

W Akademii Przyszłości najważniejsza jest pomoc Dzieciom, dlatego największą część w podziale kosztów Stowarzyszenia Wiosna (65,5%) stanowią wydatki programowe. By Akademia Przyszłości i Szlachetna Paczka mogły realizować swój cel, niezbędne są też wydatki na obszary takie jak: administracja (by Program mógł funkcjonować, koszty związane z administracją stanowią ok. 3,9%), rozwój (by mógł wzrastać i dostosowywać się do nowych warunków przeznaczamy na ten cel 11,7% kosztów), fundraising (pozyskiwanie nowych środków i obsługa partnerów Akademii pochłania ok. 18,9% kosztów).

Dowiedz się więcej ze strony Jak finansowana jest Akademia Przyszłości?

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Obsługi Darczyńców Akademii Przyszłości, który odpowie na pytania i wątpliwości. E-mail: [email protected]

Dla Wolontariusza

Lider_ka to osoba, która prowadzi zespół Wolontariuszy pracujących z Dziećmi i razem z tym zespołem realizuje program Akademii Przyszłości w danej szkole.

Jak to wygląda w praktyce?

Lider_ka buduje zespół Wolontariuszy – pozyskuje ich, rekrutuje, dba o wdrożenie do roli. Zarządza również swoim zespołem: integruje, deleguje zadania, wspiera, motywuje. Akademia trwa cały rok. Działania w niej są rozłożone na kolejne etapy i zadania. Rolą Lidera_ki jest takie zarządzanie, by wszystkie zadania zostały zrealizowane w odpowiednim czasie, a tym samym – praca Wolontariuszy z Dziećmi przyniosła odpowiednie efekty.

Lider_ka nie wykonuje wszystkich zadań samodzielnie. Ma zespół, z którym współpracuje, może liczyć również na wsparcie innych, bardziej doświadczonych Liderów_ek.

Wśród zadań, jakie są do zrealizowania w Akademii można wymienić m.in. rekrutację Wolontariuszy i Dzieci, organizację Inauguracji (wydarzenia rozpoczynającego spotkania w Akademii), spotkań w kolegium, podsumowanie pracy.

Lider_ka jest również przedstawicielem_ką Akademii w danej szkole i współpracuje z Koordynatorem_ką Szkolnym_ą – jednym z nauczycieli_ek, wyznaczonym do wsparcia działań Akademii.

Wolontariusz_ka to ta osoba, która jest najbliżej Dziecka. Raz w tygodniu spotyka się z nim i prowadzi zajęcia, wykorzystując elementy metody tutoringu. W trakcie zajęć, krok po kroku, towarzyszy Dziecku w budowaniu wiary w jego możliwości, stosując różne metody i wykorzystując do tego zainteresowania i pasje Podopiecznego_j.

Ważnym elementem w pracy Wolontariusza_ki jest uczestniczenie wspólne z Dzieckiem w wydarzeniach kolegialnych, które Zespół Akademii organizuje regularnie i w których mogą wziąć udział wszyscy Podopieczni z danej szkoły. Jest to okazja do integracji między Dziećmi, ale również szansa na doświadczenie czegoś nowego – spotkanie z ciekawą osobą, inspirujące warsztaty, wspólne wyjście do ośrodka kultury, sportu czy w inne atrakcyjne miejsca.

Wolontariusz_ka dokumentuje sukcesy Dziecka, wpisując je do internetowej Karty Sukcesów, informuje również Darczyńcę_czynię o sukcesach i postępach Dziecka.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 17 lat! Pamiętaj, że jeśli masz więcej niż 17, ale mniej niż 18 Twój opiekun/rodzic musi wyrazi pisemną zgodę na Twój udział w wolontariacie –możesz działać razem z nami. Jeśli cenisz sobie pracę z Dziećmi, chcesz pomagać i się rozwijać – nie zastanawiaj się, dołącz do nas.

Nie musisz mieć wykształcenia pedagogicznego ani doświadczenia w pracy z Dziećmi. Zanim zaczniesz spotkania z Podopiecznym_ą, przejdziesz wdrożenie do roli, zapoznasz się z e-learningami, dostaniesz również dostęp do przykładowych scenariuszy zajęć i kart pracy. Jeśli będzie taka potrzeba, możesz skorzystać ze wsparcia infolinii psychologicznej i pedagogicznej.

Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki zaangażowaniu w Akademię rozwijają różne kompetencje. Stają się bardziej otwarci na drugiego człowieka, rozwijają swoje umiejętności pracy z Dzieckiem, uczą się organizacji czasu oraz pracy w zespole. Wolontariusze zyskują również kompetencje interpersonalne i komunikacyjne. Uczą się tego nie tylko podczas pracy z Dziećmi, ale również korzystając z przygotowanej przez nas oferty szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin.

Wolontariuszy poszukujemy i przygotowujemy do działania głównie w wakacje. W październiku oficjalnie startuje edycja i odbywa się inauguracja roku Akademii Przyszłości. Od tego momentu rozpoczynają się spotkania Wolontariusza z Dzieckiem. W zależności kiedy Dziecko dołącza do projektu pierwsze spotkanie może odbyć się pomiędzy październikiem a grudniem. Kolejne spotkania odbywają się regularnie w okresie trwania roku szkolnego.

Jeśli próbujesz się zgłosić, a szkoła, która Cię interesuje wyświetla się w kolorze szarym i nie możesz w nią kliknąć – oznacza to, że w tym miejscu mamy już komplet Wolontariuszy. Jeśli w ogóle nie widzisz swojej miejscowości i szkoły na liście – oznacza to, że w tym miejscu nie ma kolegium Akademii Przyszłości.

Ale nie zrażaj się – wiemy, jak spożytkować Twój potencjał! Po prostu wybierz inną, najbliższą szkołę i wyślij swoje zgłoszenie lub napisz na   [email protected], a my pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Dla Darczyńcy

Ideą zaangażowania Darczyńców w Akademię jest kibicowanie Dzieciom w pracy nad pokonywaniem ich trudności i odkrywaniem mocnych stron. Darczyńca daje Dziecku wsparcie i świadomość tego, że jest ktoś, kto wierzy, że sobie poradzi. Dziecko wie, że kogoś poruszyła jego historia. Że ktoś nie wahał się zainwestować w jego rozwój.

Dzięki przekazanej darowiźnie Akademia Przyszłości może działać i organizować co roku pomoc dla Dzieci. W szczególności jest ona realizowana przez indywidualne spotkania z Wolontariuszami, którzy są dla swoich podopiecznych wsparciem i inspiracją do budowania wiary we własne możliwości.

Są trzy możliwości ufundowania Indeksu Sukcesów dla wybranego Dziecka:

 1. Opłacenie Indeksu w całości – Darczyńca dokonuje jednorazowej wpłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24 albo tradycyjnym przelewem bankowym.
 2. Opłacenie Indeksu w ratach – Darczyńca sam funduje Indeks Sukcesów dla wybranego Dziecka, jednak płatności dokonuje w dogodnym dla siebie systemie ratalnym - 2 raty po 500 zł, 5 rat po 200 zł albo 10 rat po 100 zł.
 3. Otwarcie zbiórki na Indeks Sukcesów – Darczyńca decyduje jaką kwotę może przeznaczyć na wsparcie jednego Dziecka z Akademii. Rozpoczynając zbiórkę dla konkretnego Dziecka, Darczyńca przekazuje wskazaną przez siebie kwotę i równocześnie staje się liderem zbiórki. Od tej pory zbiórka jest widoczna dla każdej osoby, która odwiedzi stronę. Każda osoba będzie też mogła dołączyć do zbiórki. Jednocześnie, zachęcamy, by do wspólnego ufundowania Indeksu zaprosić swoją rodzinę, znajomych czy współpracowników. Wówczas każda z tych osób będzie wspierać Dziecko i pokazywać mu, że jest grupa osób, dla których jest ono ważne.

Więcej informacji dla liderów zbiórek na Indeks: https://akademiaprzyszlosci.org.pl/zbiorka-na-indeks/

Dzieci, które nie mają jeszcze ufundowanego Indeksu Sukcesów, mają Indeks ufundowany w systemie ratalnym, bądź w formie otwartej zbiórki, ale mają już przypisanego Wolontariusza – biorą udział w indywidualnych spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez kolegium, do którego należą. Najważniejsze jest dla nas Dziecko i jego dobro.

Rozpoczynając na stronie Akademii Przyszłości zbiórkę dla konkretnego Dziecka, Darczyńca staje się jej liderem. Od tej pory zbiórka jest widoczna dla każdej osoby, która odwiedzi stronę. Każda osoba będzie też mogła dołączyć do zbiórki.

Jednocześnie, zachęcamy, by do wspólnego ufundowania Indeksu zaprosić swoją rodzinę, znajomych czy współpracowników. Wówczas każda z tych osób będzie wspierać Dziecko i pokazywać mu, że jest grupa osób, dla których jest ono ważne.
Jak to zrobić?

Więcej informacji dla liderów zbiórek na Indeks Sukcesów: https://akademiaprzyszlosci.org.pl/zbiorka-na-indeks/

Dorzucając się do zbiórki, Darczyńca dołącza do grona osób, które chcą wesprzeć dane Dziecko. Od tej pory będzie otrzymywał indywidualne informacje o Dziecku oraz jego pracy w Akademii.

Zachęcamy, by dzielić się linkiem do zbiórki ze znajomymi, rodziną, czy współpracownikami. Wówczas każda z tych osób będzie mogła mieć swój udział w fundowaniu Indeksu Sukcesów.

Informacje dotyczące postępów wspieranego Dziecka, Darczyńcy mogą otrzymywać w następujący sposób:

 1. Za pośrednictwem wiadomości e-mail od Opiekunki Darczyńców Akademii Przyszłości. Każdy Darczyńca od chwili ufundowania Indeksu Sukcesów (Otwarcie zbiórki, Indeks w całości, w ratach czy dokonanie dopłaty do zbiórki) otrzymuje wiadomości e-mail zawierające informacje o Dziecku, w których znajdzie m.in.: bieżące informacje na temat działań Akademii, opisy wydarzeń, w których Dzieci mają szansę brać udział, szczegóły na temat wspieranego Dziecka i informacje o jego sukcesach.
 2. Bezpośrednio od Tutorów.
  Wolontariusze pracujący z Dziećmi kontaktują się z Darczyńcami (fundującymi Indeks Sukcesów w całości, w ratach lub otwierającymi zbiórkę na Indeks) telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail i wspólnie ustalają częstotliwość i formę kontaktu.
 3. Poprzez indywidualny kontakt z Zespołem Obsługi Darczyńców Akademii Przyszłości. Jeżeli Darczyńca ma pytania dotyczące działania Akademii, wspieranego Dziecka, chciałby przekazać Dziecku upominek, ma problem techniczny w trakcie fundowania Indeksu lub dokonywania płatności – może skontaktować się z Zespołem Obsługi Darczyńców Indeksowych, pisząc na adres: [email protected]

Najważniejsze jest dla nas dobro i bezpieczeństwo Dzieci, dlatego dbamy o ich anonimowość. Dzieci w Akademii Przyszłości często zmagają się z różnymi trudnościami, którymi nie chcą dzielić się ze światem. Prawo do prywatności jest prawem każdego dziecka i w Akademii bardzo go przestrzegamy.

Rolą Darczyńcy jest kibicowanie Dziecku, dzięki temu wie ono, że jest ktoś, kto je wspiera i w nie wierzy. Przekazywanie informacji do dziecka, życzeń, wspierających słów możliwe jest wyłącznie przez Wolontariusza, który ma możliwość indywidualnego kontaktu z Dzieckiem.

 1. Darczyńca może przekazać wspieranemu Dziecku upominek. Mając na uwadze dobro naszych Podopiecznych troszczymy się o to, by prezent mógł być zrealizowany w charakterze drobnego upominku, który pomoże małemu Studentowi_ce rozwijać swoje pasje lub w pomoże rozwiązać trudność, która utrudnia mu codzienne funkcjonowanie. Upominek zawsze jest konsultowany z Rodzicem i Wolontariuszem_ką, który pracuje z Dzieckiem.
 2. Darczyńca może zorganizować spotkanie z ciekawą osobą, która opowie o swoich pasjach, zawodzie. W ten sposób Dzieci z Kolegium mogą się zainspirować, poszerzyć wiedzę czy umiejętności. Tą ciekawą osobą może być sam Darczyńca.

Każde dodatkowe wsparcie dla Dziecka jest ustalane indywidualnie za pośrednictwem Opiekuna Darczyńców Indeksowych. Zapraszamy do kontaktu e-mail: [email protected]

Każdą darowiznę na rzecz Akademii Przyszłości można odliczyć od podatku.

Jeżeli wpłata została dokonana przelewem tradycyjnym, wystarczy wyciąg przelewu bankowego. Jeżeli za pośrednictwem platformy Przelewy24, wówczas wystawione zostanie potwierdzenie wpłaty darowizny.

Potwierdzenia wpłaconych darowizn wysyłamy do Darczyńców w pierwszym kwartale roku, na adresy e-mail podane podczas rejestracji.