Jakim Dzieciom chcemy pomóc?

Podopieczne i Podopieczni Akademii Przyszłości to uczniowie i uczennice, mający trudności z odnalezieniem się w sytuacji szkolnej. Do Akademii zapraszamy Dzieci ze szkół podstawowych z klas 1-6.

 • Czasem ze wsparcia Wolontariuszki lub Wolontariusza korzystają Dzieci z trudnościami w nauce,
 • Czasem są to Dzieci z dużym potencjałem, którego nie mogą rozwijać samodzielnie,
 • A czasem takie, którym trudno nawiązać relację z rówieśnikami.

Do każdego Dziecka podchodzimy indywidualnie, bo każde Dziecko to inna historia, inna sytuacja. Wiara we własne możliwości pozwala pokonywać codzienne trudności i dostrzegać swoje sukcesy.

Korzyści dla Szkoły

 • Realizuje założenia profilaktyki wychowawczej
 • Zapewnia społeczny rozwój Dziecka w czasie pozalekcyjnym
 • Wspiera rozwijanie prospołecznych postaw
 • Wzbogaca swoją ofertę programową o ogólnopolski Program, cieszący się wieloletnim doświadczeniem i zaufaniem społecznym
 • Obejmuje pomocą Dzieci z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Podnosi kompetencje merytoryczne Uczniów i Uczennic
 • Zyskuje gwarancję większej indywidualizacji w pracy z Dzieckiem
 • Dba o podniesienie psychospołecznej dojrzałości Ucznia i Uczennicy
 • Umożliwia Dzieciom współpracującym z Akademią Przyszłości udział w różnych wydarzeniach rozwijających ich potencjał

Co musi się wydarzyć,
żeby Szkoła dołączyła do Akademii?

Spotkanie/Rozmowa
z Przedstawicielką lub Przedstawicielem
Akademii Przyszłości

Decyzja
o podjęciu współpracy

Podpisanie umowy
ze Szkołą i Koordynatorką lub Koordynatorem
Szkolnym

Efekty działań Akademii Przyszłości

69%

Dzieci odkryło nowe marzenia i cele

81%

Dzieci uwierzyło w swoje możliwości

76%

Dzieci chce podejmować nowe wyzwania

71%

Dzieci jest pewniejsze siebie

65%

Dzieci łatwiej rozmawia z dorosłymi

52%

Dzieci chętniej się uczy

Masz pytania dotyczące zaangażowania się
w Akademię Przyszłości?

Skontaktuj się z nami:

[email protected]

Najczęściej
zadawane pytania

Bezpieczną przestrzenią, w której odbywają się zajęcia stacjonarne Wolontariusza lub Wolontariuszki z Dzieckiem jest teren placówki. Jeżeli spotkania odbywają się poza Szkołą, każdorazowo Rodzice/Opiekunowie lub Opiekunki Prawne muszą wyrazić zgodę, w formie on-line (lub pisemną) zgodną z obowiązującym wytycznymi, na wyjście Dziecka. Naszych Wolontariuszy i Wolontariuszki wyposażamy w wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w pracy z Dzieckiem podczas zajęć stacjonarnych oraz zajęć on-line. Wolontariusze i Wolontariuszki znają również ścieżkę postępowania w przypadku podejrzenia przestępstwa w stosunku do Dziecka. Naszym Wolontariuszom i Wolontariuszkom oferujemy konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, gdzie mogą porozmawiać ze specjalistą lub specjalistką odnośnie pracy z Dzieckiem. Dodatkowo weryfikujemy czy żaden z naszych Wolontariuszy lub Wolontariuszek nie widnieje w rejestrze z ograniczonym dostępem dotyczącym przestępstw na tle seksualnym.

Aby Dziecko mogło wziąć udział w Programie musi uczęszczać do placówki, w której działa Akademia Przyszłości. W pierwszej kolejności Koordynatorka lub Koordynator Szkolny we współpracy z Koordynatorem lub Koordynatorką Wolontariatu Akademii Przyszłości przygotowuje rekomendację Dzieci, które mogą wziąć udział w Programie. Następnie Koordynatorka lub Koordynator Szkolny pozyskuje zgody Rodziców/Opiekunów lub Opiekunek Prawnych na udział Dziecka w Programie. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie ankiety diagnostycznej przez Koordynatorkę lub Koordynatora Szkolnego. Zależy nam, aby Dziecko w Akademii uczestniczyło świadomie, dlatego też zdanie Dziecka jest dla nas ważne. Dziecko uzupełnia swoją aplikację, która jest potwierdzeniem chęci udziału w Programie, dzieje się to na etapie uzupełniania przez Rodzica/Opiekunki lub Opiekuna Prawnego na udział w Akademii Przyszłości. Zależy nam na tym, by proces ten przebiegał sprawnie; aby Dziecko mogło w pełni skorzystać z Akademii Przyszłości chcemy w okresie września/października mieć komplet dokumentów.

Liczba Dzieci, które biorą udział w Akademii Przyszłości w danej Szkole lub Placówce jest określana przez Koordynatora lub Koordynatorkę Wolontariatu Akademii Przyszłości w konsultacji z Koordynatorką lub Koordynatorem Szkolnym. Liczba ta jest zależna przede wszystkim od liczby Wolontariuszy i Wolontariuszek, którymi dysponujemy w danej lokalizacji, jednocześnie nie może to być mniej niż 6 Dzieci.

Udział w Akademii Przyszłości zarówno dla Szkoły, jak i Rodziców/Opiekunów i Opiekunek Prawnych Dziecka jest bezpłatny.

Tak. Jeśli Dziecko zmaga się z trudnościami, które Wolontariusz lub Wolontariuszka może zaopiekować oraz Rodzice/Opiekunki lub Opiekunowie Prawni wyrazili na to zgodę.

Rekrutacja do Programu rozpoczyna się w marcu i trwa do drugiej połowy września.

Jest to rozmowa o wzajemnych oczekiwaniach, potrzebach i korzyściach. Jest to moment na wyjaśnienie nurtujących pytań i wątpliwości. Spotkanie nie jest w żaden sposób wiążące. Decyzja o gotowości do przystąpienia do Programu może nastąpić po tym spotkaniu.

Osoba z grona pedagogicznego Szkoły lub Placówki, odpowiedzialna jest za współpracę z Koordyantorem lub Koordynatorką Wolontariatu Akademii Przyszłości. Bierze udział w procesie rekrutacji Dzieci: rekomenduje Dzieci do udziału w Programie oraz uzupełnia ankiety diagnostyczne dla każdego Dziecka.

Wyznaczenie Koordynatorki lub Koordynatora Szkolnego. Rekrutacja Dzieci zgodnie z wyznaczonymi standardami i terminami. Udostępnienie miejsca w Szkole do realizacji spotkań indywidualnych i grupowych w ciągu tygodnia.