Jak wygląda rekrutacja Dziecka do Akademii Przyszłości?


Czy zastanawiałeś_aś się, w jaki sposób Dzieci trafiają do Akademii Przyszłości? Kto bierze udział w procesie rekrutacji? W jaki sposób Dzieci dowiadują się o Programie, by móc wyrazić zgodę na dołączenie do Akademii? Tego wszystkiego dowiesz z poniższego artykułu. W opisanym procesie rekrutacyjnym ważną rolę odgrywa Aplikacja Dziecka.   

Akademia Przyszłości od 20 lat pomaga Dzieciom z niską samooceną, bez wiary w siebie, które jeszcze nie odkryły swojego potencjału. W efekcie współpracy Dziecka z Wolontariuszem_ką 71% Podopiecznych Akademii Przyszłości potrafi nazwać swoje małe sukcesy, 67% Dzieci po udziale w Programie wskazało, że łatwiej im rozmawiać z dorosłymi, aż 70% uczestników Programu jest pewniejsze siebie, natomiast połowa (52%) jest bardziej cierpliwa. 

Masz czas? Zostań Wolontariuszem Akademii Przyszłości w edycji 2024/25. Każde z Dzieci, które wspiera Akademia, potrzebuje obecności Wolontariusza lub Wolontariuszki – dorosłej osoby, która w czasie indywidualnych spotkań będzie umacniać ich poczucie wartości. Jedno z tych Dzieci potrzebuje Ciebie – osoby, która podaruje mu godzinę tygodniowo.

Rekrutacja Dzieci – rola Koordynatorki_a Szkolnej_go  

Akademia Przyszłości istnieje i działa w konkretnych szkołach. Współpraca rozpoczyna się od podpisania umowy ze szkołą oraz od wybrania Koordynatora lub Koordynatorki Szkolnej.  Tę rolę może objąć jeden z pracowników szkoły: nauczyciel_ka, pedagog_żka lub psycholog_żka, który poprzez podpisanie umowy staje się jednocześnie Wolontariuszem_ką i wspiera realizację Akademii w szkole. Dzięki nim Akademia działa na terenie szkoły.  

Ich rola podczas rekrutacji jest nieoceniona. Z reguły znają większość Dzieci, mają również możliwość porozmawiania ze wszystkimi nauczycielami_kami, np. podczas rady pedagogicznej. Na podstawie ich spostrzeżeń, rozmów z wychowawczyniami_ami i decyzji, które z Dzieci najbardziej potrzebują Akademii, powstaje lista uczniów rekomendowanych do wzięcia udziału w danej edycji Programu. Są na niej Dzieci, którym Akademia będzie mogła pomóc, i które najbardziej takiej pomocy potrzebują. 

Rekrutacja Dzieci – tak wygląda w Akademii Przyszłości 

Dzieci do Akademii Przyszłości rekrutujemy w formie online. Proces rekrutacyjny został podzielony na dwie części. Pierwsza część, to rekrutacja Dzieci kontynuujących współpracę z Akademią Przyszłości. Prosimy szkołę, a dokładniej Koordytora_kę Szkolnego_ą o rekomendację dla Dziecka – czy powinno być w kolejnym roku w Akademii czy nie (jeżeli nie, to dlaczego). Jeżeli tak, Koordynator_ka uzupełnia wtedy ankietę diagnostyczną. Dziecko ma rekomendację ze szkoły na „tak”, to wtedy pytamy Rodzica i Dziecko czy chcą być w kolejnym roku i prosimy o potwierdzenie tej zgody, poprzez uzupełnienie formularza Rodzica, w którym jest część dla Dziecka. Jeżeli każda ze stron się zgadza Dziecko jest zrekrutowane  

W drugiej części rekrutujemy Dzieci, które po raz pierwszy dołączają do Akademii. Ich ścieżka rekrutacji wygląda w następujący sposób. Lider_ka z danej szkoły kontaktuje się z Koordynatorem_ką Szkolnym_ą i prosi o zarekomendowanie Dzieci, które w tym roku po raz pierwszy dołączą do Programu.  

Koordynatora_ki Szkolnego_j kontaktuje się z Rodzicami/Opiekunami Dziecka i opowiada im o Akademii Przyszłości. Po rozmowie przesyła im odpowiednie materiały i prosi o uzupełnienie zgody na udział Dziecka w Programie – tę zgodę Rodzic/Opiekun uzupełnia on-line. 

Dla Akademii Przyszłości ważna jest świadoma decyzja Dziecka o dołączeniu do Programu. Dlatego jednym z etapów rekrutacji jest zapytanie samego Dziecka czy chce być częścią Akademii.  W ankiecie ze zgodą Rodzica/Opiekuna znajduje się również część przeznaczona na pytania do Dziecka. Dziecko (samodzielnie lub z niewielką pomocą Rodzica/Opiekuna) może wpisać odpowiedzi do ankiety. To jest jego potwierdzenie, że chce dołączyć do Akademii! 

Kiedy mamy pewność, że Rodzic/Opiekun i Dziecko wyrażają zgodę na udział w Akademii Przyszłości, wtedy prosimy Koordynatora_kę Szkolenego_ą o uzupełnienie tzw. ankiety diagnostycznej Dziecka. Pracownik szkoły mówi nam o tym, z jakimi trudnościami boryka się Dziecko, co lubi robić, jaki ma potencjał i zainteresowania. Udziela także przyszłemu_j Wolontariuszowi_ce wskazówek dotyczących pracy z Dzieckiem.  

Na etapie przedstawiania Programu, Koordynator_ka Szkolny_a może również zaprosić Rodziców/Opiekunów do szkoły na spotkanie, na którym Lider_ka opowiada im o Akademii Przyszłości. Gdy Rodzice/Opiekunowie wyrażą zgodę, a wszystkie dokumenty będą zaakceptowane – to czas na sparowanie Dziecka z Wolontariuszem_ką. Dzięki temu będą mogli zacząć się spotykać i rozpoczną budowanie swojej relacji. 

Aplikacja Dziecka – sposób na poznanie się 

Po wyrażeniu zgody na udział w Akademii, Dziecko otrzymuje w szkolę Aplikację.  

Przez lata działania Akademii wygląd i szczegóły aplikacji nieco się zmieniały, ale jej cel i charakter pozostały takie same. Aplikacja jest narzędziem do poznania się. Z jednej strony to Dziecko, odpowiadając na sformułowane w niej pytanie, może poczuć, jak to jest być w Akademii. Z drugiej – aplikacja pozwala na poznanie Dziecka.  

Wolontariusz_ka, który_a ma zostać jego towarzyszem_ką, może się z nią zapoznać jeszcze przed pierwszymi zajęciami i dzięki niej lepiej się do nich przygotować.  

Z kolei Darczyńca_czyni może na jej podstawie wybrać Dziecko, dla którego ufunduje Indeks Sukcesów.  

Przede wszystkim jednak aplikacja jest podstawowym elementem rekrutacji Dziecka. Jego odpowiedzi nie są w żaden sposób oceniane, niemniej Wolontariusze_ki zwracają szczególną uwagę na pytanie o Akademię Przyszłości, które w tym roku mamy nieco zmodyfikowane, zamiast „W Akademii Przyszłości chcę” jest teraz „Akademia Przyszłości to dla mnie”. To ważne, by w aplikacji pojawiła się na nie odpowiedź, bo to właśnie na jej podstawie dowiadujemy się, czy Dziecko chce dołączyć do Akademii.  

Taki początek w Akademii jest odpowiedzią na potrzebę autonomii Dziecka. Umożliwienie mu wyboru, podjęcia decyzji, co jest niezwykle istotnym momentem na ścieżce doświadczeń. Pytania o motywację, zainteresowania są też pierwszym momentem, w którym pokazujemy, że Dziecko wraz ze swoimi zainteresowaniami, marzeniami i potrzebami jest dla nas ważne. Samo wypełnianie aplikacji jest też pewnym wysiłkiem, „inwestycją” Dziecka. Zaangażowanie to sprawia, że może poczuć, że dołącza do wyjątkowego świata. 

Masz czas? Zostań Wolontariuszem Akademii Przyszłości w edycji 2024/25. Każde z Dzieci, które wspiera Akademia, potrzebuje obecności Wolontariusza lub Wolontariuszki – dorosłej osoby, która w czasie indywidualnych spotkań będzie umacniać ich poczucie wartości. Jedno z tych Dzieci potrzebuje Ciebie – osoby, która podaruje mu godzinę tygodniowo.

To również Cię zainteresuje: