Jak wygląda rekrutacja Dziecka do Akademii Przyszłości?


Czy zastanawiałeś_aś się, w jaki sposób Dzieci trafiają do Akademii Przyszłości? Kto bierze udział w procesie rekrutacji? W jaki sposób Dzieci dowiadują się o Programie, by móc wyrazić zgodę na dołączenie do Akademii? Tego wszystkiego dowiesz z poniższego artykułu. W opisanym procesie rekrutacyjnym ważną rolę odgrywa Aplikacja Dziecka.   

Akademia Przyszłości od 20 lat pomaga Dzieciom z niską samooceną, bez wiary w siebie, które jeszcze nie odkryły swojego potencjału. W efekcie współpracy Dziecka z Wolontariuszem_ką 71% Podopiecznych Akademii Przyszłości potrafi nazwać swoje małe sukcesy, 67% Dzieci po udziale w Programie wskazało, że łatwiej im rozmawiać z dorosłymi, aż 70% uczestników Programu jest pewniejsze siebie, natomiast połowa (52%) jest bardziej cierpliwa. 

Twój 1,5% podatku pomaga Dzieciom uwierzyć w siebie.

Wesprzyj Akademię Przyszłości

KRS 00 00 05 09 05 (Stowarzyszenie Wiosna)

Kopiuj KRS

Rekrutacja Dzieci – rola Koordynatorki_a Szkolnej_go  

Akademia Przyszłości istnieje i działa w konkretnych szkołach. Współpraca rozpoczyna się od podpisania umowy ze szkołą oraz od wybrania Koordynatora lub Koordynatorki Szkolnej.  Tę rolę może objąć jeden z pracowników szkoły: nauczyciel_ka, pedagog_żka lub psycholog_żka, który poprzez podpisanie umowy staje się jednocześnie Wolontariuszem_ką i wspiera realizację Akademii w szkole. Dzięki nim Akademia działa na terenie szkoły.  

Ich rola podczas rekrutacji jest nieoceniona. Z reguły znają większość Dzieci, mają również możliwość porozmawiania ze wszystkimi nauczycielami_kami, np. podczas rady pedagogicznej. Na podstawie ich spostrzeżeń, rozmów z wychowawczyniami_ami i decyzji, które z Dzieci najbardziej potrzebują Akademii, powstaje lista uczniów rekomendowanych do wzięcia udziału w danej edycji Programu. Są na niej Dzieci, którym Akademia będzie mogła pomóc, i które najbardziej takiej pomocy potrzebują. 

Rekrutacja Dzieci – tak wygląda w Akademii Przyszłości 

Dzieci do Akademii Przyszłości rekrutujemy w formie online. Proces rekrutacyjny został podzielony na dwie części. Pierwsza część, to rekrutacja Dzieci kontynuujących współpracę z Akademią Przyszłości. Prosimy szkołę, a dokładniej Koordytora_kę Szkolnego_ą o rekomendację dla Dziecka – czy powinno być w kolejnym roku w Akademii czy nie (jeżeli nie, to dlaczego). Jeżeli tak, Koordynator_ka uzupełnia wtedy ankietę diagnostyczną. Dziecko ma rekomendację ze szkoły na „tak”, to wtedy pytamy Rodzica i Dziecko czy chcą być w kolejnym roku i prosimy o potwierdzenie tej zgody, poprzez uzupełnienie formularza Rodzica, w którym jest część dla Dziecka. Jeżeli każda ze stron się zgadza Dziecko jest zrekrutowane  

W drugiej części rekrutujemy Dzieci, które po raz pierwszy dołączają do Akademii. Ich ścieżka rekrutacji wygląda w następujący sposób. Lider_ka z danej szkoły kontaktuje się z Koordynatorem_ką Szkolnym_ą i prosi o zarekomendowanie Dzieci, które w tym roku po raz pierwszy dołączą do Programu.  

Koordynatora_ki Szkolnego_j kontaktuje się z Rodzicami/Opiekunami Dziecka i opowiada im o Akademii Przyszłości. Po rozmowie przesyła im odpowiednie materiały i prosi o uzupełnienie zgody na udział Dziecka w Programie – tę zgodę Rodzic/Opiekun uzupełnia on-line. 

Dla Akademii Przyszłości ważna jest świadoma decyzja Dziecka o dołączeniu do Programu. Dlatego jednym z etapów rekrutacji jest zapytanie samego Dziecka czy chce być częścią Akademii.  W ankiecie ze zgodą Rodzica/Opiekuna znajduje się również część przeznaczona na pytania do Dziecka. Dziecko (samodzielnie lub z niewielką pomocą Rodzica/Opiekuna) może wpisać odpowiedzi do ankiety. To jest jego potwierdzenie, że chce dołączyć do Akademii! 

Kiedy mamy pewność, że Rodzic/Opiekun i Dziecko wyrażają zgodę na udział w Akademii Przyszłości, wtedy prosimy Koordynatora_kę Szkolenego_ą o uzupełnienie tzw. ankiety diagnostycznej Dziecka. Pracownik szkoły mówi nam o tym, z jakimi trudnościami boryka się Dziecko, co lubi robić, jaki ma potencjał i zainteresowania. Udziela także przyszłemu_j Wolontariuszowi_ce wskazówek dotyczących pracy z Dzieckiem.  

Na etapie przedstawiania Programu, Koordynator_ka Szkolny_a może również zaprosić Rodziców/Opiekunów do szkoły na spotkanie, na którym Lider_ka opowiada im o Akademii Przyszłości. Gdy Rodzice/Opiekunowie wyrażą zgodę, a wszystkie dokumenty będą zaakceptowane – to czas na sparowanie Dziecka z Wolontariuszem_ką. Dzięki temu będą mogli zacząć się spotykać i rozpoczną budowanie swojej relacji. 

Aplikacja Dziecka – sposób na poznanie się 

Po wyrażeniu zgody na udział w Akademii, Dziecko otrzymuje w szkolę Aplikację.  

Przez lata działania Akademii wygląd i szczegóły aplikacji nieco się zmieniały, ale jej cel i charakter pozostały takie same. Aplikacja jest narzędziem do poznania się. Z jednej strony to Dziecko, odpowiadając na sformułowane w niej pytanie, może poczuć, jak to jest być w Akademii. Z drugiej – aplikacja pozwala na poznanie Dziecka.  

Wolontariusz_ka, który_a ma zostać jego towarzyszem_ką, może się z nią zapoznać jeszcze przed pierwszymi zajęciami i dzięki niej lepiej się do nich przygotować.  

Z kolei Darczyńca_czyni może na jej podstawie wybrać Dziecko, dla którego ufunduje Indeks Sukcesów.  

Przede wszystkim jednak aplikacja jest podstawowym elementem rekrutacji Dziecka. Jego odpowiedzi nie są w żaden sposób oceniane, niemniej Wolontariusze_ki zwracają szczególną uwagę na pytanie o Akademię Przyszłości, które w tym roku mamy nieco zmodyfikowane, zamiast „W Akademii Przyszłości chcę” jest teraz „Akademia Przyszłości to dla mnie”. To ważne, by w aplikacji pojawiła się na nie odpowiedź, bo to właśnie na jej podstawie dowiadujemy się, czy Dziecko chce dołączyć do Akademii.  

Taki początek w Akademii jest odpowiedzią na potrzebę autonomii Dziecka. Umożliwienie mu wyboru, podjęcia decyzji, co jest niezwykle istotnym momentem na ścieżce doświadczeń. Pytania o motywację, zainteresowania są też pierwszym momentem, w którym pokazujemy, że Dziecko wraz ze swoimi zainteresowaniami, marzeniami i potrzebami jest dla nas ważne. Samo wypełnianie aplikacji jest też pewnym wysiłkiem, „inwestycją” Dziecka. Zaangażowanie to sprawia, że może poczuć, że dołącza do wyjątkowego świata. 

Twój 1,5% podatku pomaga Dzieciom uwierzyć w siebie.

Wesprzyj Akademię Przyszłości

KRS 00 00 05 09 05 (Stowarzyszenie Wiosna)

Kopiuj KRS

To również Cię zainteresuje: