Chcę być Wolontariuszem

Kim są Wolontariusze Szlachetnej Paczki
i Akademii Przyszłości dla tych, którym pomagają?