Zaświadczenie o wolontariacie na przykładzie Akademii Przyszłości


Zaświadczenie o wolontariacie to dokument, który potwierdza bycie Wolontariuszem lub Wolontariuszką w określonym czasie i miejscu. Jeśli nie wiesz, jak udokumentować wolontariat, poproś o zaświadczenie o wolontariacie. Zaświadczenie może być potrzebne Wolontariuszowi, Wolontariuszce w kilku przypadkach: jeśli stara się o pracę, chce dostać się na studia lub gdy potrzebuje takiego dokumentu do szkoły (zaświadczenie o wolontariacie dla ucznia).  

Zaświadczenie o wolontariacie wydaje swoim Wolontariuszom i Wolontariuszkom ogólnopolski program społeczny Akademia Przyszłości, który od 20 lat pomaga niepewnym siebie Dzieciom. W tym programie Wolontariusz lub Wolontariuszka spotyka się z Dzieckiem raz w tygodniu w szkole. Poświęca mu swój czas i uwagę. Ta obecność wzmacnia w Dziecku wiarę w siebie i uczy, że każdy dzień przynosi mały sukces, z którego może być dumne.  

Po co zaświadczenie o wolontariacie?  

Zaświadczenia o odbytym wolontariacie jest cenne zarówno dla Wolontariusza, Wolontariuszki, jak i organizacji, które wymagają takiego dokumentu. 

Zaświadczenie o wolontariacie może dać nowe spojrzenie – obok CV i dyplomów – na osobę, która np. stara się o nową pracę. Działa to na zasadzie: pokaż mi swoje zaświadczenie o wolontariacie, powiem ci kim jesteś. Rodzaj wolontariatu i czas poświęcony dodatkowemu zajęciu może sugerować, że Wolontariusz, Wolontariuszka jest: zorganizowana, ciekawa świata, wszechstronna, zaangażowana w pomoc innym.  

Potrzebujesz zaświadczenie o wolontariacie po odbyciu wolontariatu w Akademii Przyszłości? Napisz tutaj: [email protected] i poproś o zaświadczenie dla Wolontariusza.  

Kto może wystawić zaświadczenie o wolontariacie?

Zaświadczenie może wystawić organizacja, z którą Wolontariuszka lub Wolontariusz współpracował. Jak to wygląda w przypadku Akademii Przyszłości? Akademia wydaje zaświadczenia w trakcie i po zakończeniu umowy z wolontariuszem.  

Zaświadczenie o wolontariacie z Akademii Przyszłości otrzyma osoba, która w dniu zakończenia umowy posiadała aktywną rolę w systemie. W zaświadczeniu znajdą się ogólne informacje o zadaniach, które podejmował Wolontariusz, Wolontariuszka w ramach swojej roli. 

Po zakończeniu umowy z Akademią Przyszłości w lipcu – wszyscy Wolontariusze otrzymują drogą mailową zaświadczenia o odbyciu wolontariatu w Akademii. Jeśli jednak w skrzynce mailowej Wolontariusz nie widzi takiej wiadomości, to oznacza, że należy sprawdzić folder spam oraz oferty. Jeśli tam też nie ma, należy wyrazić zgodę na mailing z Akademii Przyszłości.  

Zaświadczenie o wolontariacie – liczba godzin  

Niektóre organizacje w zaświadczeniu o wolontariacie wpisują określoną liczbę godzin pracy wolontariackiej. Akademia Przyszłości nie może poświadczyć liczby godzin w zaświadczeniu o wolontariacie, ponieważ nie dysponuje systemem, który rejestrowałby liczbę godzin poświęconych na wolontariat przez Wolontariuszy i Wolontariuszki. Wyjątkiem są Trenerzy i Trenerki Wewnętrzni – w ich przypadku Akademia może wystawić zaświadczenie z liczbą godzin przepracowanych wyłącznie na sali szkoleniowej.     

Wolontariat w Akademii Przyszłości trwa od października do czerwca. Zaświadczenie o wolontariacie można więc wydawać w tym czasie. Takie zaświadczenie jest potwierdzeniem, że konkretny Wolontariusz, Wolontariuszka odbywa bądź odbył wolontariat w Akademii Przyszłości. Na prośbę zgłoszoną przez Wolontariusza w zaświadczeniu może znaleźć się też data rozpoczęcia współpracy.  

Zaświadczenie o wolontariacie, a potwierdzenie praktyk

Akademia Przyszłości nie może wystawić zaświadczenia o odbyciu praktyk, nie może też wypełniać dzienniczka praktyk. Żeby móc to robić, potrzebna jest umowa z uczelnią. Akademia Przyszłości nie ma podpisanej umowy z żadną uczelnią.  

Zgodnie z założeniami prawnymi – podczas stażu studenckiego w organizacji – student uczy się od kogoś doświadczonego, kto nadzoruje jego pracę, przyucza go oraz daje informacje zwrotne. A praca Wolontariusza, Wolontariuszki Akademii Przyszłości odbywa się 1:1 z Dzieckiem. Nie ma osoby, która zgodnie z założeniami prawnymi, przyuczałaby Wolontariusza, Wolontariuszkę podczas spotkań, a następnie jako pracownik, pracowniczka Stowarzyszenia WIOSNA mogłaby wystawić opinię o jakości wykonywanej pracy. Dlatego po odbyciu wolontariatu – Akademia Przyszłości może jedynie wystawić zaświadczenie o wolontariacie, potwierdzające: termin odbycia wolontariatu i zakres obowiązków w tej roli. 

Zaświadczenie wolontariat – wzór tego dokumentu zależy od organizacji, z którą współpracuje wolontariusz oraz od rodzaju wolontariatu.  

Odbyłeś, odbyłaś wolontariat w Akademii Przyszłości? – poproś o zaświadczenie dla Wolontariusza, Wolontariuszki, napisz tutaj: [email protected]

Masz czas? Zostań Wolontariuszem Akademii Przyszłości w edycji 2024/25. Każde z Dzieci, które wspiera Akademia, potrzebuje obecności Wolontariusza lub Wolontariuszki – dorosłej osoby, która w czasie indywidualnych spotkań będzie umacniać ich poczucie wartości. Jedno z tych Dzieci potrzebuje Ciebie – osoby, która podaruje mu godzinę tygodniowo.

To również Cię zainteresuje: