Lider Akademii Przyszłości – dowiedz się więcej o roli


Czym zajmuje się Lider zespołu Wolontariuszy Akademii Przyszłości? 

Lider Akademii Przyszłości organizuje działania zespołu Wolontariuszy w kolegium, którym najczęściej jest szkoła, w której są Dzieci włączone w program Akademii. Bez Liderów Program nie mógłby działać lokalnie. Dlatego rola ta jest kluczowa dla lokalnego niesienia wsparcia Dzieciom z niską samooceną i brakiem wiary w siebie. 

Chcesz pomagać jako Lider? Zgłoś się! 

Zakończyliśmy rekrutację do wolontariatu w Akademii.  Chcesz wiedzieć, kiedy ruszą zapisy do edycji 2023/24?  Zapisz się do newslettera a my powiadomimy Cię o uruchomieniu zgoszeń.

Pomóż budować poczucie własnej wartości wśród najmłodszych.
Wesprzyj Akademię Przyszłości.

Obowiązki Lidera Akademii Przyszłości to m. in.

  • Stworzenie lokalnego zespołu Wolontariuszy z kandydatów zgłaszających się do pomagania Dzieciom z Akademią Przyszłości. 
  • Wdrożenie Wolontariuszy do zadań, ich rozwój oraz koordynacja działań.  
  • Realizację celów i założeń Programu w kolegium, zgodnie ze standardami Akademii Przyszłości. 
  • Pomoc w realizacji ogólnopolskich lub wojewódzkich wydarzeń Akademii Przyszłości (przy wsparciu Koordynatora Regionalnego Akademii). 
  • Rozwój współpracy ze szkołą oraz lokalnego potencjału kolegium obejmującego relacje, partnerstwa, zasoby materialne itp. 
  • Podsumowanie edycji w kolegium 

Jak pracuje Lider Akademii Przyszłości? 

Żeby praca Lidera była łatwiejsza zostały stworzone standardy, według których może realizować swoją rolę. Lider otrzymuje od Stowarzyszenia Wiosna, gotowy, sprawdzony model działania oraz wiedzę i rozwiązania pozwalające realizować Akademię Przyszłości. Jego zadaniem jest wdrożenie otrzymanych standardów w danym kolegium, dostosowanie narzędzi do potrzeb i specyfiki danej lokalizacji, a w efekcie realizacja celów Akademii. Istotna jest również dbałość o ciągłość działania i rozwój kolegium, tak by kontynuacja Programu w kolejnym roku była możliwa. 

Lider w Akademii nie jest pozostawiony sam sobie. Może liczyć na wsparcie Rady Wojewódzkiej i Managera  Operacyjnego opiekującego się z ramienia Akademii całym województwem. To do nich Lider może się zwrócić w przypadku pytań, trudności czy wątpliwości. 

Co roku Akademia potrzebuje Liderów w ok. 250 kolegiach w całej Polsce. Bez ich koordynacji i działania z Wolontariuszami oraz współpracy ze szkołami, z których Dzieci są włączane do Akademii, nasza pomoc nie byłaby możliwa. Dlatego ta rola jest niezwykle ważna. 

Jakie korzyści daje zaangażowanie jako Lider Akademii Przyszłości? 

  • Satysfakcja – to dzięki zaangażowaniu Lidera grupa Dzieci ma szansę na zmianę swojej historii – odzyskanie wiary w swój potencjał, wzmocnienie samooceny, odzyskanie marzeń. 
  • Realny wpływ – ta forma zaangażowania przekłada się realne efekty – Dzieci dostają unikalną szansę i zmieniają swoje nastawienie; szkoły poznają inną perspektywę na rozwój Dzieci; grupa Wolontariuszy w wartościowy sposób może się angażować. To wszystko nie mogłoby się wydarzyć bez Lidera. 
  • Rozwój – realizacja zadań Lidera przekłada się na jego rozwój. Pracując z zespołem podnosi swoje kompetencje managerskie i organizacyjne – również dzięki materiałom od Akademii i wsparciu Koordynatorów. Komunikacja – jakże ważna w obecnych czasach – tu również realizacja codziennych zadań i kontakt z różnymi interesariuszami spowodują, że będziesz zwiększał swoją skuteczność w przekazywaniu informacji. 

Jeśli ciągle brakuje Ci informacji – napisz do nas. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Chcesz pomagać jako Lider? Zgłoś się! 

Zakończyliśmy rekrutację do wolontariatu w Akademii.  Chcesz wiedzieć, kiedy ruszą zapisy do edycji 2023/24?  Zapisz się do newslettera a my powiadomimy Cię o uruchomieniu zgoszeń.

Pomóż budować poczucie własnej wartości wśród najmłodszych.
Wesprzyj Akademię Przyszłości.

To również Cię zainteresuje: