Jak wzmocnić poczucie własnej wartości u Dziecka – rady Wolontariuszki z Akademii Przyszłości i psycholożki 


Poczucie własnej wartości to nic innego jak świadomość samego siebie, własnych umiejętności, myśli, uczuć, potrzeb, pragnień i marzeń. Jest to akceptacja tego, co o sobie sami wiemy. 

Niskie poczucie własnej wartości u Dziecka – objawy

Oznakami niskiego poczucia własnej wartości może być to, że Dziecko jest samokrytyczne i uważa, że w wielu rzeczach nie jest dobre, a wszyscy dookoła są zawsze lepsi. Zwykle dochodzi wtedy do unikania wyzwań, ponieważ Dziecko myśli, że im nie sprosta. Osoba o niskim poczuciu własnej wartości z trudem przyjmuje pochwałę oraz krytykę.  

Dzieci te są szczególnie wrażliwe na opinię innych na swój temat. Często dochodzi do utraty zainteresowania szkołą i osiąganiem dobrych wyników, ponieważ Dziecko z założenia uważa, że nie dorównuje w żaden sposób rówieśnikom, a to z kolei wpływa na doświadczanie wahania nastroju pod wpływem silnych oczekiwań. 

Brak akceptacji rówieśnicze potęguje odczuwanie bezsilności i niskie poczucie własnej wartości. Dziecko czuję się nieszczęśliwe, uważa, że pod jakimś względem nie jest tak dobre, jak inni, brakuje mu wiary w siebie, nie ma nadziei na przyszłość. Również otoczenie dla takiego ucznia będzie sprawiało wrażenie, że zawsze przytrafia mu się coś złego, czuje przez większość czasu zmęczenie, krytykuje sam siebie nawet wtedy, gdy ktoś mówi mu komplementy, dostrzega wszystko od najgorszej strony oraz nie ma szacunku do samego siebie. 

Wpłacając na Akademię, pomagasz Dzieciom, które w siebie nie wierzą.
Dajesz im szansę na lepszą przyszłość.

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u Dziecka?

Filarem budowania poczucia własnej wartości u Dziecka jest nauczenie go autentycznego postępowania w zgodzie z własnymi potrzebami, wartościami, a nie dostosowywanie się do innych. Odmowa kolegom np. wagarów to przejaw własnej niezależności, gdzie integralną częścią jest zwracanie się do innych z prośbą o respektowanie własnych potrzeb.  

Dziecko od początku powinno mieć możliwość budowania niezależności, podążania własną drogą przez życie, realizując swoje marzenia, na przykład wybierając dodatkowe zajęcia w szkole.  

Każdy powinien mieć odwagę na przyzwolenie sobie na bycie niewystarczająco dobrym, na robienie rzeczy, co do których nie mam pewności czy się udadzą. Dziecko mające zdrowe poczucie własnej wartości, wie, że jest wartościowe niezależnie od tego, co osiąga.  

Jeśli poczucie własnej wartości jest chwiejne, to Dziecko w siebie wątpi i wiąże swoją wartość z tym, co inni mu powiedzą. Wiara w siebie to również odwaga na wyrażenie różnych rodzajów emocji – tych pozytywnych, jak i tych negatywnych. 

Co wpływa na poczucie własnej wartości u Dzieci? 

Z pewnością są to doświadczenia z przeszłości, które pozostawiają po sobie radosne lub smutne wspomnienia, działania i słowa innych osób oraz własne myśli Dziecka. Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji są związane z niskim poczuciem wartości. Bojąc się odrzucenia, Dziecko wycofuje się lub zachowuje agresywnie.

Rodzice i Opiekunowie mają znaczący wpływ na to, jak Dziecko postrzega samo siebie. Bywa, że nieświadome błędy dorosłych, które są popełniane, mogą negatywnie wpłynąć na rozwijające się poczucie własnej wartości Dziecka. 

Brak zasad w wychowaniu, które przejawia się np. w niewystępowaniu jasnych i konsekwentnych granic powoduje, że Dziecko czuje się zagubione i niepewne. Bez granic wyznaczających bezpieczeństwo, trudno jest rozwijać poczucie własnej wartości.  

Często dorośli stosują komunikację w sposób autorytarny, poprzez stosowanie kontroli, nakazów i zakazów, a to może sprawić, że Dziecko będzie odczuwać brak autonomii i samodzielności. W momencie, gdy taki sposób komunikacji będzie miał miejsce przez większość czasu, to Dziecko nie będzie czuło się szanowane, jako osoba zdolna do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji. 

Ignorowanie lub bagatelizowanie uczuć i potrzeb Dziecka może sprawić, że poczucie własnej wartości będzie osłabiane, ponieważ Dziecko może zaczynać wątpić w swoją ważność oraz zdolność do wyrażania siebie.

Jak budować poczucie własnej wartości u Dziecka? – rola Rodziców i Opiekunów

Rodzicielska miłość to miłość bezwarunkowa. Nie można uzależniać stopnia naszego kochania od osiągnięć lub zachowania Dziecka, bo to może prowadzić do poczucia, że jego wartość jest uzależniona od spełniania naszych oczekiwań. Dziecko powinno czuć się kochane i akceptowane niezależnie od tego, co osiąga. Bardzo częstym błędem jest porównywanie do innych swojego Dziecka. 

Każdy człowiek jest unikalny i ma swoje mocne strony. W momencie występowania trudnych sytuacji Rodzic/Opiekun winien okazać zrozumienie i wsparcie, gdy Dziecko przeżywa trudności, w przeciwnym razie może to sprawić, że poczucie własnej wartości zostanie osłabione. Dziecko musi wiedzieć, że może liczyć na wsparcie Rodziców/Opiekunów w każdej chwili.

Joanna Rutkowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, psychoterapeutka, nauczycielka, logopedka i terapeutka SI z terapią behawioralną. Z edukacją związana od 10-ciu lat.

Ponadto zajmuję się wczesnym wspomaganiem Dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi. Aktywna w organizacji i zarządzaniu oświatą. 

Wpłacając na Akademię, pomagasz Dzieciom, które w siebie nie wierzą.
Dajesz im szansę na lepszą przyszłość.

To również Cię zainteresuje: