5 września, 2022

Bajki terapeutyczne dla dzieci po polsku i ukraińsku / Терапевтичні казки польською та українською мовами

Poczucia własnej wartości nie buduje się z dnia na dzień, to proces. Jednocześnie są takie dni, jak początek szkoły, w których dzieciom szczególnie przyda się towarzysz – choćby bajkowy. By ułatwić wszystkim dzieciom oswojenie uczuć związanych z nawiązywaniem nowych relacji, Akademia Przyszłości powołała do życia dwóch bajkowych bohaterów Jeżyka Janka i Koalę Saszę.   

Bajki (jedna w języku polskim, druga w ukraińskim) przedstawiają historie Jeżyka Janka, Misia Koali i ich bliskich. Losy sympatycznych bohaterów mogą stać się punktem wyjścia do dyskusji z dzieckiem o emocjach towarzyszących pojawieniu się w grupie nowej osoby, która mówi w obcym języku (bajka w języku polskim) i o emocjach związanych z wejściem dziecka do grupy, która nie mówi w jego języku (bajka w języku ukraińskim).   

Самооцінка не формується за одну ніч – це процес. Водночас бувають такі дні, як, наприклад, початок школи, коли дітям особливо потрібен товариш, хай навіть казковий. Щоб усім дітям було простіше ознайомитися з почуттями, пов’язаними зі встановленням нових стосунків, Академія Майбутнього створила двох казкових героїв: Їжачка Янка та Коалу Cашу. 

У казках (одна польською мовою, інша – українською) розповідається про Їжачка Янка, Ведмедика Коалу та їхніх близьких. Доля симпатичних персонажів може стати відправною точкою для розмови з дитиною про емоції, які супроводжує поява в групі нової людини, що розмовляє іноземною мовою (казка польською), та пов’язані з приходом дитини в групу, де не розмовляють її мовою (казка українською). 

Bajki uczą akceptacji, radzenia sobie z własnymi emocjami, nawiązywania relacji nawet w niesprzyjających warunkach. Każda z bajek wyposażona została w komentarz ułatwiający pracę z tekstem. 

Казки вчать приймати, справлятися з власними емоціями, налагоджувати стосунки навіть у несприятливих умовах. Кожна з казок має коментарі, що полегшують роботу з текстом. 

Autorka / Авторка: Joanna Kochańska z emocjeprzedszkolaka.pl  

Ilustracje / Ілюстраторка: Anna Piaszczyńska   

Tłumaczenie / Переклад: Marina Boico, Kateryna Banar

1. Bajka o Jeżyku Janku. / Казка про Їжачка Янка.

To historia jeżyka, który spotyka w grupie nowego kolegę z innego lasu. Zwierzątka początkowo nie mogą się porozumieć ze względu na barierę językową, jednak otwartość i ciekawość Janka stają się początkiem pięknej przyjaźni. Celem bajki jest rozwijanie empatii, otwartości na różnorodność oraz doskonalenie postawy prospołecznej. Bajka może być punktem wyjścia do dyskusji rozwijającej kompetencje emocjonalno-społeczne.

Це історія про їжачка, який зустрічає в групі нового ровесника з іншого лісу. Звірята спочатку не можуть порозумітися через мовний бар’єр, однак відкритість та цікавість Янка стають початком чудової дружби. Мета казки – розвинути емпатію, відкритість до різноманітності та покращити просоціальне ставлення. Казка може стати відправною точкою для дискусії, що розвиває емоційно-соціальні здібності. 

Bajki terapeutyczne – Jeżyk Janek i nowy kolega

2. Bajka o Koali z eukaliptusowego lasu. / Казка про Коалу з евкаліптового лісу.

Opowiada o misiu, który nieoczekiwanie musiał opuścić z mamą swój dom i stoi przed wyzwaniem adaptacji do nowego środowiska, w którym początkowo trudno jest mu porozumieć się z kolegami. Bajka może być wsparciem dla dzieci narodowości ukraińskiej w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, które musiały z dnia na dzień opuścić swój dom i właśnie adaptują się w nowej grupie przedszkolnej lub klasie szkolnej.

Розповідає про ведмедика, який разом зі своєю мамою змушений був неочікувано залишити власний дім і тепер постає перед труднощами адаптації в новому середовищі, в якому йому спочатку складно зрозуміти нових друзів. Казка може бути підтримкою для дітей української національності дошкільного чи молодшого шкільного віку, яким довелося залишити рідний дім, і які адаптуються в новій дошкільній групі чи шкільному класі. 

Казка про Коалу з евкаліптового лісу

Pobierz bajki w wersji pdf

Ty też możesz być wsparciem dla dzieci, którym brakuje pewności siebie!
Wejdź na www.superw.pl i zostań Wolontariuszem Akademii Przyszłości.