O Akademii Przyszłości

Akademia Przyszłości od 2003 r. pomaga Dzieciom, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę. To bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której Dziecko spotyka się z drugim człowiekiem, dorosłym, który chce mu poświęcić swój czas i uwagę, być dla niego mądrym towarzyszem.

Akademia wyposaża Dziecko w zasoby i doświadczenia, dzięki którym może pokonać dotychczasowe przeszkody i poradzić sobie w dorosłym życiu – przede wszystkim buduje w dziecku poczucie własnej wartości.

Jak Akademia Przyszłości pomaga Dzieciom

1

We współpracy ze szkołami docieramy do Dzieci, które mają trudności z niską samooceną, z relacjami czy z nauką.

2

Każde Dziecko otrzymuje wsparcie osobistej Wolontariuszki lub Wolontariusza, z którym spotyka się na indywidualnych zajęciach średnio raz na 1-2 tygodnie.

3

Celem Wolontariuszki lub Wolontariusza jest dotarcie do prawdziwych przyczyn trudności Dziecka, zrozumienie ich, wspólne znalezienie rozwiązania, a następnie rozwijanie mocnych stron Dziecka.

4

Dziecko ma zapewnione indywidualne podejście, a praca odbywa się według sprawdzonej, bezpiecznej dla niego metodologii wypracowanej w Akademii.

5

Osiągnięcia Dziecka – te małe i duże – wpisywane są do Indeksu Sukcesów fundowanego konkretnemu Dziecku przez Darczyńczynię lub Darczyńcę.

Ty też możesz pomóc zmienić historie Dzieci. Pomagaj z Akademią.

Dzięki udziałowi w Akademii Przyszłości
Dziecko przechodzi zmianę

czuje się ważne

akceptowane, wyjątkowe, bezpieczne,

odkrywa swoją wartość

zaczyna wierzyć we własne możliwości, ma odwagę marzyć i wierzyć w realizację tych marzeń,

nabiera pewności siebie

staje się bardziej odporne na niepowodzenia i lepiej przygotowane do stawiania czoła wyzwaniom, jakie pojawią się w jego dorosłym życiu.

Zasady pracy z Dziećmi
w Akademii Przyszłości

Zamiast dołować –

motywować i doceniać

Zamiast uczyć jednostronnie –

projektować doświadczenia

Zamiast zagłaskiwać –

stawiać wyzwania

Zamiast traktować z góry –

dawać możliwość współdecydowania

Zamiast oceniać –

zrozumieć przyczyny i na nie odpowiadać

Zamiast wytykać to, co było –

patrzeć w przyszłość i dostrzegać potencjał

Wartości
Akademii Przyszłości

Wsparcie i obecność

W Akademii Przyszłości nie chodzi o wsparcie materialne czy finansowe, ale o czas, obecność i uważność na dziecko. O gotowość do pełnego zaangażowania we wspólne rozwiązywanie problemów. I o  towarzyszenie w porażkach i sukcesach, bezinteresowne bycie obok.

Wiara w człowieka

Wierzymy w drugiego człowieka, w Dziecko, ufamy mu, szanujemy jego niezależność, wyjątkowość i potencjał. Nie wkładamy Dziecka pod ochronny klosz – pokazujemy, jak sobie samodzielnie radzić z dotychczasowymi trudnościami.

Przygoda

Akademia Przyszłości to przekraczanie ograniczeń i schematów, to podróż ku poznaniu i doświadczeniu tego, co wcześniej wydawało się nieosiągalne. To wspólna przygoda, do której Wolontariusz-Tutor zaprasza Dziecko, a której Darczyńca kibicuje.

Autentyczność

Akademia Przyszłości niczego nie udaje i do niczego nie zmusza, nie narzuca. Buduje w Dzieciach pewność siebie i wiarę we własne możliwości, dzięki czemu mają one odwagę do bycia takimi, jakimi są naprawdę. W Akademii Przyszłości nie chodzi o spełnianie oczekiwań dorosłych, ale o odkrycie przez Dziecko tego, kim może się stać.

Samodzielność

Wsparcie udzielane dzieciom w ramach Akademii Przyszłości nie uzależnia ich od pomocy. Chodzi o uwolnienie – często blokowanego – potencjału, który jest w Dziecku. Celem Akademii jest to, by w pewnym momencie nie być już Dziecku potrzebnym, by stało się samodzielne.

Odpowiedzialność

Tylko ten, kto bierze sprawy w swoje ręce, doświadcza podmiotowości i sprawczości. Wymagamy też odpowiedzialności od Wolontariuszy oraz Darczyńców – i jedni, i drudzy podejmują wobec Dziecka zobowiązanie i nie mogą go zawieść.

Jak działa Akademia Przyszłości

Profesjonalna rekrutacja dziecka do Akademii Przyszłości

Profesjonalna i całkiem
dorosła rekrutacja

Dziecko jest naszym partnerem, pytamy je o opinię. To ono decyduje o udziale w programie, ma realny wpływ na to, jak będą wyglądały zajęcia i cała Akademia.

Osobisty tutor dla dziecka

Osobisty
Tutor

W Akademii jest ktoś tylko dla Ciebie! Taką świadomość ma każdy z naszych małych studentów. Przez rok z konkretnym Dzieckiem pracuje jeden Tutor, który dba o to, żeby zajęcia były dla Dziecka atrakcyjne i inne niż te w szkole. A przede wszystkim – indywidualnie dociera do Dziecka i towarzyszy mu w zmianie.

Partnerski kontakt dziecka z tutorem

Wypracowanie partnerskiego kontraktu

Zdanie Dziecka w Akademii się liczy! Tutor to nie nauczyciel, tylko partner, dlatego wspólnie z Dzieckiem wypracowuje i podpisuje kontrakt, w którym znajdują się zasady ich współpracy w ramach akademiowych zajęć.

Osobisty tutor dla dziecka

Cotygodniowe zajęcia z Tutorem

Tutorzy spotykają się na indywidualnych zajęciach z Dziećmi raz w tygodniu. Pracę nad trudnościami, z którymi Dziecko sobie nie radzi, wykorzystują do zmiany jego mentalności – wspierają go w wyznaczaniu ambitnych celów i dążeniu do ich realizacji, pomagają uwierzyć w siebie.

Początek edycji to również wyprawka dla dziecka

Wyprawka na
rozpoczęcie edycji

Na starcie pierwszego semestru każdej edycji Dziecko otrzymuje wyprawkę, swój specjalny, akademiowy zestaw. Zyskuje coś unikatowego, czego nie mają jego rówieśnicy. Wyprawka przypomina też Dziecku na co dzień o tym, że Akademia jest i mu towarzyszy.

Uroczysta
inauguracja

Podczas Inauguracji Dziecko może poczuć dumę z wstąpienia w szeregi studentów Akademii, stając na scenie i odbierając Indeks z rąk rektora lub innej ważnej osoby z uczelni lub Akademii.

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Spotkania z inspirującymi ludźmi

Dziecko spotyka ludzi, z którymi nie miałoby szansy zetknąć się w swoim środowisku. Ciekawe osobowości i życiorysy mają inspirować je do pogłębiania własnych zainteresowań, a historie, które poznają, mają im pokazać, że taki sukces jest w zasięgu również ich możliwości.

Odkrywcze wyprawy
i przygody

Dziecko odkrywa miejsca na co dzień dla niego niedostępne (np. uczelnia, firma, redakcja), może poczuć się ważne i przekonać się, że świat stoi przed nim otworem.

Gala Sukcesów
na zakończenie roku

Zakończenie roku to okazja do wspólnego świętowania osiągnięć Dziecka podczas Gali Sukcesów. W Akademii każde dziecko może być z siebie dumne – nie ma podziału na uczniów z czerwonym paskiem i bez. Ważne są wszystkie sukcesy Dziecka wpisane do Indeksu – nie ważne czy duże, czy małe.

Akademia Przyszłości w ciągu roku

Rok w Akademii Przyszłości zorganizowany jest tak, żeby program przebiegał efektywnie i by był dla Podopiecznych pełen wyjątkowych wydarzeń.

Od lipca rekrutowani i szkoleni są Wolontariusze. We wrześniu do nowej edycji Akademii wdrażane są Dzieci.
Wraz ze startem nowej edycji Akademii, na początku roku szkolnego Wolontariusze i Dzieci z jednego rejonu Akademii (tzw. kolegium) łączeni są w pary.
Raz w tygodniu w czasie roku szkolnego Wolontariusz i Dziecko spotykają się w kolegium (najczęściej w szkole). Poznają się i wspólnie odkrywają przyczyny trudności Dziecka. Wolontariusz towarzyszy Dziecku w budowaniu wiary we własne możliwości.
Ważnym elementem w pracy Wolontariusza_ki jest uczestniczenie wspólne z Dzieckiem w wydarzeniach kolegialnych, które Zespół Akademii organizuje regularnie i w których mogą wziąć udział wszyscy Podopieczni z danej szkoły. Takim wydarzeniem jest Inauguracja, czyli uroczyste rozpoczęcie roku Akademii Przyszłości.
Dzieci dkrywają ciekawe miejsca, uczestniczą w inspirujących wydarzeniach, spotykają się z ciekawymi osobami, biorą udział w inspirujących warsztatach. Mają okazję rozbudzić w sobie marzenia.
Rok w Akademii jest pełen wrażeń ale i pokonywania barier. Gala Sukcesów to wydarzenie podsumowujące cały ten rok. To wydarzenie, w czasie którego Dzieci świętują swoje małe i duże sukcesy, które dzięki indywidualnej pracy z Wolontariuszami udało im się osiągnąć.

Chcesz dowiedzieć się jak finansowana jest
Akademia Przyszłości?

Bez wsparcia Darczyńców fundujących Indeksy Sukcesów Akademia Przyszłości nie mogłaby działać. Jednocześnie całościowy koszt związany z organizacją i prowadzeniem Akademii Przyszłości przekracza kwotę z tego źródła. Darowizny pozyskiwane od Darczyńców pokrywają ok. 40% kosztów niezbędnych do realizacji Akademii Przyszłości. Pozostałą kwotę Stowarzyszenie Wiosna (organizator zarówno Akademii Przyszłości jak i Szlachetnej Paczki) przeznacza na ten cel środki z innych darowizn – pozyskiwanych dzięki współpracy z partnerami biznesowymi czy z 1% podatku (od 2023 r. – 1,5%).

Hasło Akademii Przyszłości

Głowa do góry!

Przesłanie Akademii Przyszłości oddaje to, co wydarza się za jej sprawą. Dzięki uwierzeniu we własne możliwości Dziecko uczy się pokonywać codzienne trudności i dostrzega swoje małe-duże sukcesy. Głowa do góry! to zwrócenie się ku górze, ku przyszłości, podniesienie głowy i spojrzenie w stronę marzeń. To symbol zmiany, bo Dziecko, które podnosi wzrok i patrzy wyżej, to Dziecko, które już się nie boi.

Głowa do góry! to również zachęta, której Dziecku z Akademii udzielają Wolontariusz i Darczyńca. To przyjacielskie pocieszenie ze strony Wolontariusza i serdeczne wsparcie Darczyńcy , który ufundował Indeks. To dzięki niemu Dziecko wie, że jest jeszcze ktoś, kto mu kibicuje!

Czyją historię pomożesz zmienić dziś Ty?

Chcesz się dowiedzieć więcej o Akademii i wsparciu dla Dzieci?

Skontaktuj się z nami:

[email protected]

Wpłacam, by pomóc