W AKADEMII PRZYSZŁOŚCI
dziecko nie musi się uczyć, tylko CHCE się uczyć!

Jak pracujemy z dzieckiem

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to nowatorski program edukacyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych.
Nowatorski bo:
Zdiagnozowaliśmy, że porażki w szkole są początkiem biedy.
Dziecko, które przegrywa, jest też dołowane przez środowisko. Im dłużej w tym tkwi, tym gorzej o sobie myśli.
Założyliśmy, że dzieciom z natury się chce. Jeśli nie, to oznacza, że mają blokady. Te w Akademii mają krótkie życie, ale długą i trudną historię. Wystarczy im zdjąć blokady...
Stworzyliśmy System Motywatorów Zmiany©. Motywator - żeby dziecku się chciało. System - używamy wielu motywatorów. Zmiany - bo pomagamy dziecku zmienić się i rozwijać.
Nie wyciągamy dziecka z prawdziwego życia pod klosz. Dalej ma tych samych kolegów, tych samych nauczycieli i te same przedmioty.
My uczymy je jak sobie radzić w życiu.
Jesteśmy prekursorami metody projektowanych doświadczeń.
Nie mówimy dziecku, że może być bogate. My je sadzamy w fotelu prezesa dużej firmy. Nie mówimy, że może kiedyś studiować. Już dzisiaj chodzi na inauguracje na uczelnie. To są doświadczenia, które przemieniają dzieci od środka.
Zoptymalizowaliśmy cały proces edukacyjny dzieci.
Tak dobieramy kolejne doświadczenia, aby jak najszybciej nauczyć dzieci wygrywać. W szkole i w życiu. Cały czas udoskonalamy naszą już teraz skuteczną metodykę.
Pracujemy wielowątkowo: z dziećmi, z rodzicami, z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Widzimy sens rozwoju AKADEMII PRZYSZŁOŚCI w kierunku pracy z dorosłymi, którzy są wokół dziecka. W Polsce metodyka pracy z dzieckiem trudnym nie jest szerzej znana. A tym bardziej metodyka tak efektywna.

Bohaterowie AKADEMII PRZYSZŁOŚCI

Dziecko

Zdiagnozowaliśmy, że porażka w szkole może i najczęściej jest początkiem biedy. A sama porażka jest jedynie objawem innych problemów dziecka. Dzieci mają krótkie życie, ale długą historię. Pierwszym zadaniem tutora jest odkryć tajemnice dziecka. Do tego potrzebne jest zaufanie. Dziecko, które się otwiera, gotowe jest do współpracy i do pracy. My tworzymy wokoło niego magiczną atmosferę, by przeszło od porażki w szkole do sukcesu w życiu.

Wolontariusz

Jest tutorem i pracuje z dzieckiem indywidualnie. Jest profesjonalnie rekrutowany i szkolony. W czasie pracy ma wsparcie Akademii i pracuje w zespole. Jego zadaniem jest odkrycie tajemnicy dziecka. Tajemnicy porażki. Na bazie zaufania, uczy później dziecko, jak wygrywać. Ciekawe, że nie dajemy mu jednej recepty, jak ma to zrobić. Każde dziecko jest inne. Sam musi kreatywnie podejść do dziecka, by je poprowadzić w rozwoju.

Darczyńca

Jest jak Anioł. Długo wpatrywaliśmy się w obrazek anioła stróża (który chyba wszyscy znamy). Dzieci idą dziurawą kładką. Pod nimi rwąca rzeka, przepaść. Kładka nie ma poręczy. Anioł nie wyręcza dzieci, nie przenosi ich. On im towarzyszy. Jest blisko, choć dla nich jest niewidoczny. Jest z nimi. Jest Aniołem. W ramach Akademii chcemy jak najbardziej zbliżać dziecko do Anioła. Uczymy się obecnie, jak to zrobić.

Ufunduj Indeks

System Motywatorów Zmiany©

Innowacyjny i unikalny System Motywatorów Zmiany© opiera się na metodologii projektowania doświadczeń, której celem jest przeniesienie dziecka poza horyzont znanego mu świata do świata, w którym może odnaleźć dla siebie nowe miejsce. To nowoczesna odpowiedź na jednostronne przekazywanie wiedzy w formie nauczania i odpytywania.

Profesjonalna i całkiem dorosła rekrutacja

Dziecko jest naszym partnerem, pytamy je o opinię. To ono decyduje o udziale w programie, ma realny wpływ na to jak będą wyglądały zajęcia i cała AKADEMIA

Osobisty tutor

W AKADEMII jest ktoś tylko dla Ciebie! Taką świadomość ma każdy z naszych podopiecznych. Przez rok z konkretnym dzieckiem pracuje jeden Tutor, który dba o to, żeby zajęcia były dla Dziecka atrakcyjne i inne niż te w szkole. A przede wszystkim – indywidualnie dociera do dziecka i prowadzi je do przemiany

Cotygodniowe zajęcia z tutorem

Tutorzy spotykają się na indywidualnych zajęciach z dziećmi co najmniej raz w tygodniu. Pracę nad zadaniami z konkretnego przedmiotu szkolnego (z którym dziecko sobie nie radzi), wykorzystują do zmiany mentalności dzieci – pomagają im uwierzyć w siebie, wyznaczać sobie ambitne cele i dążyć do ich realizacji. Wspólnie odkrywają świat i uczą się dostrzegać jego dobre strony

Wyprawka na rozpoczęcie semestru

Dziecko, które pochodzi z rodziny niezamożnej, rzadko dostaje prezenty. W AKADEMII pokazujemy mu, że zasługuje na coś wyjątkowego, dlatego otrzymuje wyprawkę (m.in. plecak, piórnik, notes i książeczkę „Odkrywając siebie. Niezwykła podróż z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI”) na początek, oraz dedykowany upominek od Darczyńcy na zakończenie roku. Zyskuje coś unikatowego, czego nie mają jego rówieśnicy

Prawdziwy wykład inauguracyjny na wyższej uczelni

Podczas Inauguracji dziecko może poczuć dumę z wstąpienia w szeregi studentów Akademii, stanąć na scenie w świetle jupiterów i odebrać indeks z rąk rektora lub innej znaczącej osoby

Wypracowanie partnerskiego kontraktu

Zdanie dziecka się liczy! Tutor to nie nauczyciel, tylko partner, dlatego wspólnie z dzieckiem wypracowuje i podpisuje kontrakt, w którym znajdują się zasady ich współpracy

Spotkania z inspirującymi ludźmi

Dziecko spotyka ludzi sukcesu, z którymi nie miałoby szansy zetknąć się w swoim środowisku. Ciekawe osobowości i życiorysy, mają inspirować je do stawania się kimś ważnym i pogłębiania własnych zainteresowań

Odkrywcze wyprawy i przygody

Dziecko odkrywa miejsca na co dzień niedostępne (np. uczelnia, Pałac Prezydencki, duża redakcja), może poczuć się ważne i uwierzyć, że świat stoi przed nim otworem

Zaangażowanie w wydarzenia społeczne i pomoc innym

Dziecko samo decyduje, czyj świat i w jaki sposób chce zmieniać. Podopieczni AKADEMII dostrzegają, że mają czym się dzielić i mogą wpływać również na swoje otoczenie

Dzień Dziecka w fotelu prezesa

Uczeń Akademii spędza Dzień Dziecka zasiadając w fotelu prezesa dużej firmy lub instytucji. Patrząc na świat z tej perspektywy, ma szansę pomyśleć: ja też kiedyś mogę być w takim miejscu. Po raz kolejny dostaje sygnał: świat stoi przede mną otworem!

Gala sukcesów na zakończenie roku

Zakończenie roku to okazja do wspólnego świętowania osiągnięć dziecka podczas Gali Sukcesów. W AKADEMII każde dziecko może być z siebie dumne – nie ma podziału na uczniów z czerwonym paskiem i bez. Podopieczny AKADEMII otrzymuje Indeks Sukcesów, gdzie Tutor zapisuje jego największe zwycięstwa. Być może to pierwszy moment, kiedy dziecko z radością pokaże swój Dyplom rodzicom

Podstawowe zasady pracy Akademii

Zamiast dołować –
motywować i doceniać
Zamiast uczyć jednostronnie –
projektować doświadczenia
Zamiast zagłaskiwać –
stawiać wyzwania
Zamiast traktować z góry –
dawać możliwość współdecydowania
Zamiast oceniać –
zrozumieć przyczyny i na nie odpowiadać
Zamiast wytykać to, co było –
patrzeć w przyszłość i dostrzegać potencjał

Kto wygrywa w Akademii

Dziecko


które przezwycięża bariery i zaczyna mu się chcieć! Wygrywa w szkole i w życiu

Szkoła


która rozwiązuje jeden ze swoich największych problemów: potrzebę indywidualnej pracy z dzieckiem w trudnej sytuacji

Rodzice


dzieci Akademii, których inspirujemy by stawali się doskonalszymi rodzicami. Radzimy, szkolimy, wspieramy

Lider


kolegium Akademii, zdobywa cenne doświadczenia w zakresie zarządzania projektami i ludźmi, pomaga Wolontariuszom realizować ich cele

Wolontariusz


pomagający dziecku jako tutor, podejmuje wyzwanie, które wpływa na jego własny rozwój, spędza czas w inspirujących miejscach i z ciekawymi ludźmi

Darczyńca


Jest jak Anioł. Swój dorobek przekuwa w dobro. Funduje Indeks i wie, że to dobra inwestycja: w dziecko i jego rodziców, w tutora i w rozwój nowatorskiej metodyki pracy z dziećmi.

Zaangażuj się w pomoc Akademii

Ufunduj Indeks w grupie

Kup Indeks

Ufunduj Indeks indywidualnie

Kup Indeks

Kontakt

Masz pytania – skontaktuj się z nami:

[email protected]

Zostań Wolontariuszem