Nowa opowieść,
nowe logo.
Ta sama Akademia
i troska o przyszłość dzieci.

Akademia Przyszłości - nowa komunikacja i logo
Akademia Przyszłości - nowa komunikacja i logo

Akademia Przyszłości już od dwudziestu lat pomaga Dzieciom kształtować poczucie własnej wartości, by mogły realizować swoje marzenia i aspiracje.

Na przestrzeni lat Akademia mówiła o sobie w bardzo różny sposób. Postanowiliśmy to uporządkować, aby nikt nie miał wątpliwości, że Akademia to program o Dzieciach i dla Dzieci.

Pytaliśmy, słuchaliśmy i rozmawialiśmy z Przyjaciółmi Akademii – Dziećmi, Wolontariuszami, Darczyńcami. W efekcie powstała spójna opowieść o Akademii Przyszłości – o tym, czym jest i czym chcemy, aby była. Zmieniliśmy też logo Akademii, aby również ono było bardziej atrakcyjne dla naszych małych studentów.

Dziś chcemy je zaprezentować.

Czym jest Akademia Przyszłości?

Akademia Przyszłości to bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której Dziecko spotyka się z drugim człowiekiem, dorosłym, który chce mu poświęcić swój czas i uwagę, być dla niego mądrym towarzyszem. Akademia Przyszłości wyposaża Dziecko w zasoby i doświadczenia dzięki którym może samo poradzić sobie w dorosłym życiu – przede wszystkim buduje w Dziecku poczucie własnej wartości.

Akademia to:

Towarzyszenie i wspieranie Dziecka w jego trudnościach

towarzyszenie i wspieranie Dziecka w jego trudnościach

Magiczne momenty w życiu Dziecka

magiczne momenty w życiu Dziecka

Trwały, pozytywny ślad w życiu wszystkich, którzy ją tworzą

trwały, pozytywny ślad w życiu wszystkich, którzy ją tworzą

Akademia Przyszłości w jednym zdaniu

Akademia Przyszłości towarzyszy Dziecku w zmianie, wspiera je, inspiruje, wzmacnia w nim pewność siebie oraz poczucie sprawczości i wyposaża je tak, by szło przez życie z podniesioną głową.

Akademia Przyszłości - nowa komunikacja i logo
Akademia Przyszłości - nowa komunikacja i logo

Nowe logo Akademii Przyszłości

Logo Akademii do którego przywykliśmy i które lubimy, kojarzyło się ze szkołą i systemem oświaty. A przecież Akademia to dużo, dużo więcej. W końcu: to same Dzieci zasygnalizowały nam potrzebę zmiany.

Dlaczego nowy znak wygląda właśnie tak?

Zmiana

Zmiana - Portal, który daje możliwość przeniesienia z teraźniejszości do przyszłości jest metaforą zmiany jaka zachodzi za sprawą Akademii.

Głowa do góry

Głowa do góry - Bohaterem znaku jest odważne, ciekawe świata i przyszłości Dziecko. Mały śmiałek wychylający głowę ponad powierzchnię portalu odzwierciedla uczestników programu. Tych wszystkich, którzy podejmują wyzwanie i wyruszają w życiową podróż razem z Akademią Przyszłości.

Marzenia i przygoda

Marzenia i przygoda - Znak uzupełniony jest elementami obrazującymi marzenia, przygodę, ciekowość świata. Wprowadzają nas do dziecięcego świata pełnego kreatywności.

Nowe hasło Akademii Przyszłości

Głowa do góry! mówi o tym, co się wydarza w życiu Dziecka za sprawą Akademii. Dzięki uwierzeniu we własne możliwości Dziecko uczy się pokonywać codzienne trudności i dostrzega swoje sukcesy. Akademia daje odwagę, pewność siebie.

Głowa do góry! to również zachęta, której Dziecku z Akademii udzielają Wolontariusz i Darczyńca. Wolontariusz jest z małym studentem na co dzień i chce, by ten nie zniechęcał się po niepowodzeniach. To przyjacielskie pocieszenie, okazanie serdecznego wsparcia. Z kolei Darczyńca funduje Indeks Sukcesów i w ten sposób daje dowód, że kibicuje Dziecku.

Głowa do góry! to wreszcie jasny komunikat, czym jest Akademia Przyszłości. Jest zwróceniem się ku górze, ku przyszłości, podniesieniem głowy i spojrzeniem w stronę marzeń. Jest zmianą, bo Dziecko, które podnosi wzrok i patrzy wyżej, to Dziecko, które przeszło zmianę.

Głowa do góry!

10 zasad Akademii Przyszłości

  • Nie ma Dzieci, są ludzie.
  • Każdy zasługuje na bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo.
  • Każdy ma prawo do marzeń i do tego, by je spełniać.
  • Każdy jest indywidualnością i ma prawo do niezależności.
  • Każdy powinien wierzyć w siebie.
  • Nikt nie powinien czuć się gorszy.
  • Nie ma ludzi spisanych na straty.
  • Lepiej doceniać, niż krytykować.
  • Dzieci, jak wszystkich ludzi, należy traktować po partnersku.
  • Zmiana dokonuje się dzięki relacji. Spotkanie na swojej drodze odpowiedniego człowieka może przynieść trwałą pozytywną zmianę w życiu.

Więcej informacji o Akademii Przyszłości

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani większą ilością informacji
na temat nowej komunikacji Akademii Przyszłości – zapraszamy do kontaktu.

[email protected]