Akademia Przyszłości
pomóż akademii pomagać
TYLE DZIECI OTRZYMA WSPARCIE
- - - -

UWIERZ W DZIECKO

Możesz dać dziecku wielką szansę na zmianę życia – ufunduj Indeks Akademii Przyszłości. Dzięki cotygodniowym, indywidualnym zajęciom z wolontariuszem-tutorem, dzieci z niską samooceną i trudnościami w szkole pokonują swoje blokady. Pomagamy im tak, by samodzielnie zawalczyły o lepszą przyszłość i uniknęły wykluczenia czy biedy.

Pomóż zmienić historię życia dziecka.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesu w życiu
‹ Wróć do aktualności

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to ogólnopolski program Stowarzyszenia WIOSNA, który powoduje, że dzieci stopniowo pokonują porażki i zaczynają osiągać sukcesy w życiu. Jest to możliwe dzięki unikalnej i innowacyjnej metodologii. Jak zachęcić dziecko do nauki? Poznaj System Motywatorów Zmiany.

Jak zachęcić dziecko do nauki?

AKADEMIA stawia sobie za cel mądre pomaganie, czyli takie, która sprawia, że dzieci zaczynają sobie same radzić. W AKADEMII koncentrujemy się na dzieciach, które mają gorsze wyniki w szkole, nie wierzą w siebie i pochodzą z niezamożnych rodzin.

 

Czym w praktyce jest System Motywatorów Zmiany?

Jak zachęcić dziecko do nauki - elementy Systemu Motywatorów Zmiany

Zasady

 

 

Czym w praktyce jest System Motywatorów Zmiany?

 

- Stosujemy motywatory, które sprawiają, że dziecku się chce; każde dziecko jest inne, więc każde motywuje co innego, dlatego motywatory w AKADEMII są „szyte na miarę” – mówi Anna Wilczyńska, psycholog i dyrektor AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. – Staramy się doceniać dzieci poprzez chwalenie słowne czy zapisany sukces w Indeksie Sukcesów. – AKADEMIA daje dzieciom rybę, czyli prezent, wędkę – konkretne umiejętności oraz kształtuje mentalność wędkarza – dodaje ks. Stryczek.

Innowacyjny System Motywatorów Zmiany opiera się na metodologii projektowania doświadczeń, której celem jest przeniesienie dziecka poza horyzont znanego mu świata do świata, w którym może odnaleźć dla siebie nowe miejsce.

Metoda projektowania doświadczeń to nowoczesna odpowiedź na jednostronne przekazywanie wiedzy w formie jednostronnego nauczania i odpytywania. W AKADEMII kładziemy nacisk na to, żeby dziecko zobaczyło nieznany mu dotąd świat na własne oczy i doświadczyło go.

Dzięki takiemu podejściu, dziecko nie musi się uczyć, tylko CHCE się uczyć. 

 

Jak zachęcić dziecko do nauki - elementy Systemu Motywatorów Zmiany

 

1. Prawdziwa, partnerska rekrutacja

Dziecko jest naszym partnerem, pytamy je o opinię. To ono decyduje o udziale w programie, ma realny wpływ na to jak będą wyglądały zajęcia i cała AKADEMIA.

 

2. Osobisty tutor

W AKADEMII jest ktoś tylko dla ciebie! - taką świadomość ma każdy z naszych podopiecznych. Przez rok z konkretnym dzieckiem pracuje jeden Tutor, który dba o to, żeby zajęcia były dla Dziecka atrakcyjne i inne niż te w szkole.

 

3. Cotygodniowe zajęcia

Tutorzy spotykają się na indywidualnych zajęciach z dziećmi co najmniej raz w tygodniu.  Pracę nad zadaniami  z konkretnego przedmiotu szkolnego (z którym dziecko sobie nie radzi), wykorzystują do zmiany mentalności dzieci – pomagają im uwierzyć w siebie, wyznaczać sobie ambitne cele i dążyć do ich realizacji. Wspólnie odkrywają świat i uczą się dostrzegać jego dobre strony.

 

4. Wyprawka na początek roku

Dziecko, które pochodzi z rodziny niezamożnej, rzadko dostaje prezenty. W AKADEMII pokazujemy mu, że zasługuje na coś wyjątkowego, dlatego otrzymuje wyprawkę (Indeks Sukcesów i Zeszyt Zwycięzcy) na początek, oraz dedykowany upominek od Darczyńcy na zakończenie roku. Zyskuje coś unikatowego, czego nie mają jego rówieśnicy.

 

5. Inauguracja na wyższej uczelni

Podczas Inauguracji dziecko może poczuć dumę z wstąpienia w szeregi studentów AKADEMII, stanąć na scenie w świetle jupiterów i odebrać indeks z rąk rektora lub innej osoby znaczącej. Poznaje świat akademicki, który stoi przed nim otworem.

 

6. Wypracowanie partnerskiego kontraktu

Zdanie dziecka się liczy! Tutor to nie nauczyciel, tylko partner, dlatego wspólnie z dzieckiem wypracowuje i podpisuje kontrakt, w którym znajdują się zasady ich współpracy.

 

7. Spotkania z inspirującymi ludźmi

Dziecko spotyka ludzi sukcesu, z którymi nie miałoby szansy zetknąć się w swoim środowisku. Ciekawe osobowości i życiorysy, mają inspirować je do stawania się kimś ważnym i pogłębiania własnych zainteresowań.

 

8. Odkrywcze wyprawy i przygody

Dziecko odkrywa miejsca na co dzień niedostępne (np. uczelnia, Pałac Prezydencki, duża redakcja), może poczuć się ważne i uwierzyć, że świat stoi przed nim otworem.

 

9. Zaangażowanie w wydarzenia społeczne i pomoc innym

Dajemy dziecku możliwość zaangażowania się w akcje społeczne i pomoc innym. Ono samo decyduje, czyj świat i w jaki sposób chce zmieniać. Podopieczni AKADEMII dostrzegają, że mają czym się dzielić i mogą wpływać na swoje otoczenie.

 

10. Dzień Dziecka w fotelu prezesa dużej firmy

Uczeń AKADEMII spędza Dzień Dziecka zasiadając w fotelu prezesa dużej firmy lub instytucji. Patrząc na świat z tej perspektywy, ma szansę pomyśleć: kiedyś mogę tu wrócić. Po raz kolejny dostaje sygnał: świat stoi przede mną otworem!

 

11. Gala sukcesów na zakończenie roku

Zakończenie roku to okazja to wspólnego świętowania osiągnięć dziecka podczas Gali Sukcesów. W AKADEMII każde może być z siebie dumne – nie ma podziału na uczniów z czerwonym paskiem i bez. Podopieczny AKADEMII otrzymuje Dyplom Sukcesów, gdzie Tutor zapisuje jego największe zwycięstwa. Być może to pierwszy moment, kiedy dziecko z radością pokaże swój Dyplom rodzicom.

 

Zasady

 

Elementy Systemu Motywatorów Zmiany przekładają się na zasady, którymi kierujemy się w pracy z dzieckiem:

 

 

Każdy tutor w praktyce sprawdza, co motywuje jego ucznia; motywatory są dostosowane do dziecka i jego potrzeb.  Tutor podpisuje się pod sukcesem stając się tym samym świadkiem tego, co osiągnęło dziecko.

 

 

- W AKADEMII PRZYSZŁOŚCI stawiamy przed dziećmi wyzwania, w których wygrywają, to znaczy przekraczają siebie, swoje bariery i poznają to, co dotąd było nieznane – mówi Anna Wilczyńska. - W ten sposób chcemy im pokazać, że mogą i potrafią stawiać czoła przeciwnościom i wyzwaniom.

AKADEMIA przygotowuje dzieci do przyszłości, jednak nie tworzy przed nimi świata idealnego. Uczy, jak radzić sobie w rzeczywistości, w której żyją. Motywatorem zmiany jest zasada, że największą przegraną jest rezygnacja.

 

 

Każde dziecko jest inne, rozwija się w swoim tempie, posiada swój własny unikatowy bagaż wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz ma swoje unikatowe i oryginalne marzenia i plany na przyszłość. Dlatego zadaniem tutora jest tak poznać dziecko, aby stwarzać mu najbardziej optymalne warunki do rozwoju.

W AKADEMII nie przyklejamy dzieciom etykietek. Chcemy je poznać i zrozumieć przyczyny ich niepowodzeń. Podczas rekrutacji staramy się odkryć z jakiego powodu dzieci doświadczają porażki szkolnej (nie zakładamy z góry z jakiego powodu dziecko przegrywa). Przyczyny mogą być różnorodne (rodzina, koledzy, choroba…) – my chcemy się tego dowiedzieć, poznać dziecko, a nie je ocenić. Chcemy je zrozumieć. Odkryć z jakiego powodu doświadcza porażki szkolnej - nie możemy założyć, że dziecko chce być beznadziejne, bo każde dziecko chce być lubiane, chce odnosić sukcesy, marzy by być KIMŚ), tylko próbujemy je zrozumieć (odcinamy się od tego, że dziecko ma porażkę i pokazujemy mu, co ma zrobić, żeby wygrać).

I na tym polega unikatowość i oryginalność w AKADEMII, że chcemy poznać dziecko „od środka”, jego głębię, odrzucając to, co widać gołym okiem.

 

 

W AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, aby zmotywować dzieci, otworzyć je na nowości, podnieść ich poczucie własnej wartości, zmobilizować do wyzwań i nauczyć dobrego kontaktu z ludźmi - projektujemy doświadczenia.

Projektowanie doświadczeń jest odpowiedzią na zbyt jednostronne przekazywanie wiedzy (wykładanie i odpytywanie). W AKADEMII dajemy dzieciom możliwość doświadczania, aby na bazie tego zmotywować je do dalszego działania, ale też uczyć wyciągania wniosków z doświadczeń, które później mogą przekuwać w dalsze działania. Dziecko ma przeżywać, doświadczać, a nie wkuwać na pamięć.

Jednym z kluczowych celów projektowania doświadczeń jest przeniesienie  dziecka poza horyzont świata który zna, do świata, w którym może odnaleźć dla siebie nowe miejsce. Dlatego, choć dziecko w szkole jest najgorsze, doświadcza inauguracji roku akademickiego (AP) w auli uniwersyteckiej.

Choć ma problemy z nauczycielami, uczestniczy w wykładach prowadzonych przez profesorów i nawet „zalicza u nich”. Dziecko wywodzi się z rodziny niezamożnej i często bezradnej, ale dzień dziecka spędza w fotelu prezesa dużej firmy.

Ma też tutora, jak na najlepszych uniwersytetach.

 

 

Dziecko i tutor są partnerami, współpracują ze sobą, liczą się ze swoimi potrzebami i szanują swoje zdanie. Dziecko ma prawo do wyrażania swoich opinii i uczuć – jest wręcz do tego zachęcane. Dla niego to motywator, bo ktoś liczy się z jego zdaniem. Wspólnie budują zaufanie i są współodpowiedzialni za jakość i efekty swojej pracy. Partnerstwo to jeden z kluczowym motywatorów zmiany.

 

 

- W ramach pracy z dzieckiem przechodzimy od poczucia niższości, bezradności i braku motywacji do nauki, do gotowości do podejmowania wyzwań i otwartości na potencjalne sukcesy lub porażki, aż po najwyższy stan zdolności do kreowania – mówi dyrektor AKADEMII. -  Jest to droga od doświadczania porażki w szkole do radzenia sobie w życiu.

W tym kontekście AKADEMIA patrzy z dziećmi w przyszłość – pokazuje, dokąd mogą pójść i kim mogą się stać. Nie obiecuje im świata idealnego, ale uczymy je radzić sobie w takim świecie, jaki jest. Przygotowujemy dzieci aby radziły sobie z trudnościami, przeciwnościami losu, żeby umiały podejmować decyzje, podejmować wyzwania – uczymy je zaradności życiowej.

 

Dzięki takiemu podejściu praca z dzieckiem jest efektywna przede wszystkim dla niego samego. Doświadczając tego, co do tej pory było nieznane, ma szansę poznać swoje mocne i słabe strony i rozwinąć swój potencjał!

 

7681 – już tylu dzieciom pomogła AKADEMIA 

24 – w tylu miastach działa obecnie AKADEMIA

403 253– tyle godzin łącznie spędzili tutorzy z dziećmi, czyli ponad 46 lat

Dzięki Systemowi Motywatorów Zmiany wiemy, jak zachęcić dziecko do nauki!

Udostępnij 
Poleć 
Polub AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI