Fundując Indeks Sukcesów Akademii Przyszłości za 1000 zł,
zapewne zastanawiasz się na co dokładnie przeznaczane są te pieniądze.

Zakup Indeksu można porównać do zakupu biletu do teatru. Płacąc w teatrze za bilet płacisz nie tylko za przedstawienie, ale też finansujesz pracę całego zespołu teatralnego. Tak samo w Akademii, fundując Indeks Sukcesów sprawiasz, że Dziecko jest wspierane przez wiele osób.

Dzięki wpłacie możemy wykonać wszystkie niezbędne działania prowadzące do dziecięcego uśmiechu i poczucia wartości. Indeks odgrywa w Akademii dwie ważne role – z jednej strony Darczyńca, który go funduje pokazuje Dziecku, że jest ktoś, kto zainteresował się jego indywidualną historią i mu kibicuje. Jednocześnie w ten sposób pozyskiwane są środki na to, żeby Akademia istniała, a Dzieci mogły się w niej rozwijać i zmieniać.

Skala działania
Akademii Przyszłości

(w edycji 2023/2024)

Liczba szkół

239

Liczba szkół

w całej Polsce

tysięcy godzin

61

tysięcy godzin

indywidualnych spotkań
Dziecko-Wolontariusz

Wolontariuszy i Wolontariuszek

1843

Wolontariuszy i Wolontariuszek

(nie tylko tych pracujących z Dzieckiem)

tysięcy godzin

19,5

tysięcy godzin

wydarzeń/spotkań
integracyjno-edukacyjnych dla Dzieci

Dzieci zrekrutowanych do programu

2085

Dzieci

zrekrutowanych do programu

pracowników Stowarzyszenia WIOSNA

151

pracowników Stowarzyszenia WIOSNA

zaangażowanych w Akademię Przyszłości w okresie od kwietnia 2022 do marca 2023

Z czego finansowana jest
Akademia Przyszłości?

dane z edycji 2023/2024

Bez wsparcia Darczyńców fundujących Indeksy Sukcesów Akademia Przyszłości nie mogłaby działać.
Jednocześnie całkowity koszt związany z organizacją i prowadzeniem Akademii Przyszłości przekracza kwoty z zakupu Indeksów Sukcesu – darowizny z tego tytułu w edycji 2023/2024 pokrywały 33% kosztów niezbędnych do realizacji Akademii Przyszłości. Stowarzyszenie WIOSNA (organizator zarówno Akademii Przyszłości jak i Szlachetnej Paczki) przeznacza na ten cel też część innych darowizn – pozyskanych od partnerów biznesowych czy z przekazanego 1,5% podatku.

 • 67% Inne środki (1,5% podatku, pozostałe darowizny, w tym TK Maxx)
 • 33% Darowizny indeksowe
 • 78% Realizacja programów społecznych
 • 13% Pozyskiwanie środków
 • 5% Rozwój programów społecznych
 • 3% Administracja

Podział wydatków Stowarzyszenia Wiosna

(dane z analizy finansowej roku budżetowego 2022/2023 Stowarzyszenia Wiosna, obejmującego XXII edycję Szlachetnej Paczki i XX edycję Akademii Przyszłości)

W programach społecznych takich jak Akademia Przyszłości centralnym punktem jest pomoc Dziecku. Dlatego wydatki programowe stanowią największą część w podziale kosztów Stowarzyszenia Wiosna. By Akademia Przyszłości i Szlachetna Paczka mogły realizować swój cel, niezbędne są też wydatki na obszary takie jak: administracja (by Program mógł funkcjonować), rozwój (by mógł wzrastać i dostosowywać się do nowych warunków), fundraising (w celu pozyskiwania nowych środków i obsługi partnerów Akademii).

Podział kosztów programu wg odbiorców

(Dane z edycji 2021/2022 Akademii Przyszłości)

Właściwie zrekrutowany, przeszkolony i sparowany z Dzieckiem Wolontariusz to podstawa skuteczności programu. Stąd koszty z tym związane stanowią ponad połowę wszystkich kosztów Akademii Przyszłości.

Koszty przypisane do Dziecka związane są z m.in. znalezieniem w szkołach partnerskich Dzieci, które potrzebują wsparcia Akademii Przyszłości; materiałami, które każde z Dzieci otrzymuje na początku edycji Programu oraz z przygotowaniem spotkań i wydarzeń, w których uczestniczą Dzieci.

Kolejną część kosztów (7%) stanowią te związane z pozyskaniem i współpracą z Darczyńcami i Darczyńczyniami. W ich skład wchodzą m.in.: kampania marketingowa z pomocą, której znajdujemy Darczyńców; tworzenie i udoskonalanie systemu, przy pomocy którego Darczyńcy mogą wybrać Dziecko; komunikacja z Darczyńcami (newslettery, komunikacja bezpośrednia, redakcja wiadomości wysyłanych do Darczyńcy o Dziecku i Jego postępach).

W przypadku Rodziców i Nauczycieli koszty związane są z organizacją i prowadzeniem warsztatów dla nich oraz z prowadzeniem bieżącej komunikacji.

 • 59,2% Wolontariusz
 • 31,2% Dziecko
 • 8,2% Darczyńca
 • 1,2% Rodzic
 • 0,2% Nauczyciel

Co kryje się pod poszczególnymi kategoriami?

Właściwie zrekrutowany, przeszkolony i sparowany z Dzieckiem Wolontariusz, Wolontariuszka to podstawa skuteczności programu. Stąd koszty z tym związane stanowią ponad połowę wszystkich kosztów Akademii Przyszłości. W tym przypadku na koszt składają się.

Zbudowanie Zespołów na poziomie województw:

 • rekrutacja (pozyskanie zgłoszeń, spotkania rekrutacyjne, wdrożenie do roli),
 • e-learningi,
 • zaplanowanie pracy w poszczególnych rolach,
 • zjazdy i warsztaty integracyjne oraz rozwojowe,
 • gadżety,
 • bieżąca praca,
 • komunikacja centralna,
 • komunikacja na grupie dla Wolontariuszy i Wolontariuszek
 • zaświadczenia,
 • ocena i podsumowanie Akademii Przyszłości na koniec edycji

Zbudowanie Zespołów koordynujących pracę Wolontariuszy i Wolontariuszek:

 • pozyskanie zgłoszeń (materiały promocyjne, reklamy płatne, działania w mediach
 • zrekrutowanie koordynatorów i koordynatorek do pracy (w tym wdrożenia do roli, e-learningi, przygotowanie umowy),
 • zrekrutowanie i przygotowanie osób, które będą prowadzić wdrożenia

Zbudowanie Zespołów Wolontariuszy i Wolontariuszek

 • pozyskanie zgłoszeń (materiały promocyjne, reklamy płatne, działania w mediach).
 • zrekrutowanie Wolontariuszy i Wolontariuszek (w tym wdrożenia do roli, e-learningi, przygotowanie umowy)
 • przygotowanie osób odpowiedzialnych za obsługę rekrutacji i wdrożeń Wolontariuszy oraz Wolontariuszek (zrekrutowanie i wdrożenie do roli)

Praca z osobami koordynującymi pracę Wolontariuszy i Wolontariuszek:

 • e-learningi,
 • ścieżka doświadczeń roli,
 • warsztaty rozwojowe,
 • obsługa skrzynek mailowych,
 • komunikacja centralna,
 • gadżety,
 • bieżąca praca,
 • zaświadczenia,
 • komunikacja na grupie dla Wolontariuszy,
 • ocena i podsumowanie Akademii Przyszłości na koniec edycji

Praca z Wolontariuszami i Wolontariuszkami:

 • e-learningi,
 • bieżąca praca,
 • warsztaty rozwojowe,
 • infolinia dla Wolontariuszy,
 • obsługa skrzynek mailowych,
 • komunikacja centralna,
 • zaświadczenia,
 • ścieżka doświadczeń roli,
 • gadżety,
 • komunikacja na grupie dla Wolontariuszy i Wolontariuszek,
 • ocena i podsumowanie Akademii Przyszłości na koniec edycji

Rekrutacja Dzieci:

 • materiały merytoryczne,
 • obsługa procesu (np. cykliczne wysyłki do przedstawicieli i przedstawicielek szkół wspierających pracę Wolontariuszy),
 • dokumenty rekrutacyjne,
 • obsługa skrzynki,
 • przygotowanie do pracy Zespołu Specjalistów odpowiedzialnych za sprawdzanie opisów Dzieci (rekrutacja, materiały merytoryczne)

Praca z Dzieckiem:

(w tym Rekrutacja Dzieci + Inauguracja + wydarzenia dla podopiecznych Akademii Przyszłości z danej szkoły i wydarzenia wojewódzkie + Gala Sukcesów)

 • spotkania z Dziećmi,
 • organizacja wydarzeń dla podopiecznych Akademii z danej szkoły oraz wydarzeń wojewódzkich t.j. Inauguracja, Gala Sukcesów (dojazd, catering, wynajem sali),
 • przygotowanie materiałów merytorycznych (np. Scenariuszy zajęć z Dziećmi),
 • wyprawki dla Dzieci,
 • dyplomy dla Dzieci.

Pozyskiwanie Darczyńców:

 • szerokie działania promocyjne, dzięki którym znajdujemy Darczyńców.
 • aktywacje,
 • materiały merytoryczne,
 • kampania płatna.

Współpraca z Darczyńcą Indeksowym, Darczyńczynią Indeksową podczas pracy z Dzieckiem:

 • przygotowanie materiałów dla Darczyńców Indeksowych informujących o planach pracy Wolontariusza_ki z Dzieckiem i jego podstępac
 • relacje z wydarzeń kolegialnych itp.
 • obsługa skrzynki mailowej

Współpraca z Rodzicami:

 • bieżąca praca i komunikacja z Rodzicami

Zrekrutowanie szkół do współpracy w Akademią Przyszłości:

 • przygotowanie dokumentów dla szkół i materiałów merytorycznych,
 • spotkania ze szkołami,
 • pozyskiwanie umów,
 • archiwacja umów,
 • obsługa całego procesu,
 • całoroczna współpraca ze szkołą – kontakt z przedstawicielami i przedstawicielkami szkół wspierających pracę Wolontariuszy (inny niż w ramach konkretnych projektów),
 • zaświadczania dla przedstawicieli i przedstawicielek szkół.

Bez wsparcia Darczyńców i Partnerów biznesowych Akademia nie mogłaby działać

Doceniamy każde wsparcie, jednocześnie zapewniamy, że przekazanymi środkami dysponujemy
odpowiedzialnie z zachowaniem zasad transparentności. Dziękujemy za zaufanie tym, którzy do tej pory wspierali Akademię.

Jeśli w trakcie lektury powyższego opracowania pojawiły się u Ciebie dodatkowe pytania – zapraszamy do kontaktu:

[email protected]

Akademia Przyszłości jest programem społecznym realizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna.