Fundując Indeks Sukcesów Akademii Przyszłości za 1000 zł,
zapewne zastanawiasz się na co dokładnie przeznaczane są te pieniądze.

Zakup Indeksu można porównać do zakupu biletu do teatru. Płacąc w teatrze za bilet płacisz nie tylko za przedstawienie, ale też finansujesz pracę całego zespołu teatralnego. Tak samo w Akademii, fundując Indeks Sukcesów sprawiasz, że Dziecko jest wspierane przez wiele osób.

Dzięki wpłacie możemy wykonać wszystkie niezbędne działania prowadzące do dziecięcego uśmiechu i poczucia wartości. Indeks odgrywa w Akademii dwie ważne role – z jednej strony Darczyńca, który go funduje pokazuje Dziecku, że jest ktoś, kto zainteresował się jego indywidualną historią i mu kibicuje. Jednocześnie w ten sposób pozyskiwane są środki na to, żeby Akademia istniała, a Dzieci mogły się w niej rozwijać i zmieniać.

Poza Dziećmi, Wolontariuszami_kami i Darczyńcami_czyniami w Akademii Przyszłości działają też Ci, którzy nie pojawiają się na głównej scenie, na których nie są skierowane reflektory, ale którzy odgrywają ważną rolę w tym, by Program działał nieprzerwanie, pomagając odzyskać pewność siebie możliwie największej liczbie Dzieci. To pracownicy_czki, Wolontariusze_ki, Koordynatorzy_ki Szkolni_e, których ciężka całoroczna praca umożliwia takie poprowadzenie dziecięcej historii, by jej szczęśliwy ciąg dalszy mogło ono kreować już samo. Na rekrutacje, przygotowanie Zespołu do pracy i wsparcie, potrzebne są środki.

Skala działania
Akademii Przyszłości

(w edycji 2022/2023)

259

Liczba szkół

61 000

Godzin spotkań
Wolontariuszy i Dzieci

1876

Liczba Wolontariuszy

19 536

Godzin wydarzeń
integracyjno-edukacyjnych

1962

Zrekrutowane Dzieci

161

zaangażowanych
pracowników Wiosny

Z czego finansowana jest
Akademia Przyszłości?

dane z edycji 2022/2023

Bez wsparcia Darczyńców fundujących Indeksy Sukcesów Akademia Przyszłości nie mogłaby działać.
Jednocześnie całościowy koszt związany z organizacją i prowadzeniem Akademii Przyszłości przekracza kwotę z tego źródła. Darowizny pozyskiwane od Darczyńców pokrywają ok. 26% kosztów niezbędnych do realizacji Akademii Przyszłości. Pozostałą kwotę Stowarzyszenie Wiosna (organizator zarówno Akademii Przyszłości jak i Szlachetnej Paczki) przeznacza na ten cel środki z innych darowizn – pozyskiwanych dzięki współpracy z partnerami biznesowymi czy z 1% podatku (od 2023 r. – 1,5%).

 • 74% – DAROWIZNY OD PARTNERÓW BIZNESOWYCH, DAROWIZNY INDYWIDUALNE ORAZ WPŁATY Z 1,5% PODATKU 1040
 • 26% – WPŁATY OD DARCZYŃCÓW FUNDUJĄCYCH INDEKSY SUKCESÓW 360
 • 78% – REALIZACJA PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH 1100
 • 13% – POZYSKIWANIE ŚRODKÓW 190
 • 5% – ROZWÓJ PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH 70
 • 3% – ADMINISTRACJA 40

Podział wydatków Akademii Przyszłości

(dane z analizy finansowej roku budżetowego 2022/2023 Stowarzyszenia Wiosna, obejmującego XXII edycję Szlachetnej Paczki i XX edycję Akademii Przyszłości)

W programach społecznych takich jak Akademia Przyszłości centralnym punktem jest pomoc Dziecku. Dlatego wydatki programowe stanowią największą część w podziale kosztów Stowarzyszenia Wiosna. By Akademia Przyszłości i Szlachetna Paczka mogły realizować swój cel, niezbędne są też wydatki na obszary takie jak: administracja (by Program mógł funkcjonować), rozwój (by mógł wzrastać i dostosowywać się do nowych warunków), fundraising (w celu pozyskiwania nowych środków i obsługi partnerów Akademii).

Podział kosztów programu wg odbiorców

(Dane z edycji 2021/2022 Akademii Przyszłości)

Właściwie zrekrutowany, przeszkolony i sparowany z Dzieckiem Wolontariusz to podstawa skuteczności programu. Stąd koszty z tym związane stanowią ponad połowę wszystkich kosztów Akademii Przyszłości.

Koszty przypisane do Dziecka związane są z m.in. znalezieniem w szkołach partnerskich Dzieci, które potrzebują wsparcia Akademii Przyszłości; materiałami, które każde z Dzieci otrzymuje na początku edycji Programu oraz z przygotowaniem spotkań i wydarzeń, w których uczestniczą Dzieci.

Kolejną część kosztów (7%) stanowią te związane z pozyskaniem i współpracą z Darczyńcami i Darczyńczyniami. W ich skład wchodzą m.in.: kampania marketingowa z pomocą, której znajdujemy Darczyńców; tworzenie i udoskonalanie systemu, przy pomocy którego Darczyńcy mogą wybrać Dziecko; komunikacja z Darczyńcami (newslettery, komunikacja bezpośrednia, redakcja wiadomości wysyłanych do Darczyńcy o Dziecku i Jego postępach).

W przypadku Rodziców i Nauczycieli koszty związane są z organizacją i prowadzeniem warsztatów dla nich oraz z prowadzeniem bieżącej komunikacji.

 • 57% – WOLONTARIUSZ 800
 • 34% – DZIECKO 472
 • 7% – DARCZYŃCA 100
 • 1% – RODZIC 14
 • 1% – NAUCZYCIEL 14

Bez wsparcia Darczyńców i Partnerów biznesowych Akademia nie mogłaby działać

Doceniamy każde wsparcie, jednocześnie zapewniamy, że przekazanymi środkami dysponujemy
odpowiedzialnie z zachowaniem zasad transparentności. Dziękujemy za zaufanie tym, którzy do tej pory wspierali Akademię.

Jeśli w trakcie lektury powyższego opracowania pojawiły się u Ciebie dodatkowe pytania – zapraszamy do kontaktu:

[email protected]

Akademia Przyszłości jest programem społecznym realizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna.

Wybieram Dziecko Dorzucam się do zbiórki