Fundując Indeks Sukcesów Akademii Przyszłości za 1000 zł, zapewne zastanawiasz się na co dokładnie przeznaczane są te pieniądze.

Zakup Indeksu można porównać do zakupu biletu do teatru. Płacąc w teatrze za bilet płacisz nie tylko za przedstawienie, ale też finansujesz pracę całego zespołu teatralnego. Tak samo w Akademii, fundując Indeks Sukcesów sprawiasz, że Dziecko jest wspierane przez wiele osób.

Dzięki wpłacie możemy wykonać wszystkie niezbędne działania prowadzące do dziecięcego uśmiechu i poczucia wartości. Indeks odgrywa w Akademii dwie ważne role – z jednej strony Darczyńca, który go funduje pokazuje Dziecku, że jest ktoś, kto zainteresował się jego indywidualną historią i mu kibicuje. Jednocześnie w ten sposób pozyskiwane są środki na to, żeby Akademia istniała, a Dzieci mogły się w niej rozwijać i zmieniać.

Poza Dziećmi, Wolontariuszami_kami i Darczyńcami_czyniami w Akademii Przyszłości działają też Ci, którzy nie pojawiają się na głównej scenie, na których nie są skierowane reflektory, ale którzy odgrywają ważną rolę w tym, by Program działał nieprzerwanie, pomagając odzyskać pewność siebie możliwie największej liczbie Dzieci. To pracownicy_czki, Wolontariusze_ki, Koordynatorzy_ki Szkolni_e, których ciężka całoroczna praca umożliwia takie poprowadzenie dziecięcej historii, by jej szczęśliwy ciąg dalszy mogło ono kreować już samo. Na rekrutacje, przygotowanie Zespołu do pracy i wsparcie, potrzebne są środki.

Skala działania
Akademii Przyszłości

(w edycji 2021/2022)

249

Liczba szkół

65 700

Godzin spotkań
Wolontariuszy i Dzieci

2047

Liczba Wolontariuszy

18876

Godzin wydarzeń
integracyjno-edukacyjnych

2026

Zrekrutowane Dzieci

161

zaangażowanych
pracowników Wiosny

Z czego finansowana jest
Akademia Przyszłości?

dane z edycji 2021/2022

Bez wsparcia Darczyńców fundujących Indeksy Sukcesów Akademia Przyszłości nie mogłaby działać.
Jednocześnie całościowy koszt związany z organizacją i prowadzeniem Akademii Przyszłości przekracza kwotę z tego źródła. Darowizny pozyskiwane od Darczyńców pokrywają ok. 40% kosztów niezbędnych do realizacji Akademii Przyszłości. Pozostałą kwotę Stowarzyszenie Wiosna (organizator zarówno Akademii Przyszłości jak i Szlachetnej Paczki) przeznacza na ten cel środki z innych darowizn – pozyskiwanych dzięki współpracy z partnerami biznesowymi czy z 1% podatku (od 2023 r. – 1,5%).

39,3%WPŁATY OD DARCZYŃCÓW FUNDUJĄCYCH INDEKSY SUKCESÓW

60,7%DAROWIZNY OD PARTNERÓW BIZNESOWYCH, DAROWIZNY INDYWIDUALNE ORAZ WPŁATY Z 1% PODATKU

3,9% – ADMINISTRACJA

11,7% – ROZWÓJ PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH

18,9% – POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

65,5% – WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH

Podział wydatków Akademii Przyszłości

(dane z analizy finansowej roku budżetowego 2021/2022 Stowarzyszenia Wiosna, obejmującego XXI edycję Szlachetnej Paczki i XIX edycję Akademii Przyszłości)

W programach społecznych takich jak Akademia Przyszłości centralnym punktem jest pomoc Dziecku. Dlatego wydatki programowe stanowią największą część w podziale kosztów Stowarzyszenia Wiosna. By Akademia Przyszłości i Szlachetna Paczka mogły realizować swój cel, niezbędne są też wydatki na obszary takie jak: administracja (by Program mógł funkcjonować), rozwój (by mógł wzrastać i dostosowywać się do nowych warunków), fundraising (w celu pozyskiwania nowych środków i obsługi partnerów Akademii).

Podział kosztów programu wg odbiorców

(Dane z edycji 2021/2022 Akademii Przyszłości)

51,6%

WOLONTARIUSZ

35,5%

DZIECKO

9,9%

DARCZYŃCA

2,7%

RODZIC

0,4%

NAUCZYCIEL

Właściwie zrekrutowany, przeszkolony i sparowany z Dzieckiem Wolontariusz to podstawa skuteczności programu. Stąd koszty z tym związane stanowią ponad połowę wszystkich kosztów Akademii Przyszłości.

Koszty przypisane do Dziecka związane są z m.in. znalezieniem w szkołach partnerskich Dzieci, które potrzebują wsparcia Akademii Przyszłości; materiałami, które każde z Dzieci otrzymuje na początku edycji Programu oraz z przygotowaniem spotkań i wydarzeń, w których uczestniczą Dzieci.

Kolejną część kosztów (9,9%) stanowią te związane z pozyskaniem i współpracą z Darczyńcami i Darczyńczyniami. W ich skład wchodzą m.in.: kampania marketingowa z pomocą, której znajdujemy Darczyńców; tworzenie i udoskonalanie systemu, przy pomocy którego Darczyńcy mogą wybrać Dziecko; komunikacja z Darczyńcami (newslettery, komunikacja bezpośrednia, redakcja wiadomości wysyłanych do Darczyńcy o Dziecku i Jego postępach).

W przypadku Rodziców i Nauczycieli koszty związane są z organizacją i prowadzeniem warsztatów dla nich oraz z prowadzeniem bieżącej komunikacji.

Bez wsparcia Darczyńców i Partnerów biznesowych Akademia nie mogłaby działać

Doceniamy każde wsparcie, jednocześnie zapewniamy, że przekazanymi środkami dysponujemy
odpowiedzialnie z zachowaniem zasad transparentności. Dziękujemy za zaufanie tym, którzy do tej pory wspierali Akademię.

Jeśli w trakcie lektury powyższego opracowania pojawiły się u Ciebie dodatkowe pytania – zapraszamy do kontaktu:

[email protected]

Akademia Przyszłości jest programem społecznym realizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna.

Wybieram Dziecko Dorzucam się do zbiórki