Rodzaje wolontariatu – Akademia Przyszłości oferuje wolontariat stały i szkolny


Wolontariat to dobrowolna i nieodpłatna działalność, w której osoby angażują się w różnego rodzaju aktywności – w zależności od preferencji – na rzecz społeczeństwa, organizacji non-profit, instytucji charytatywnych czy projektów społecznych. Wolontariat może obejmować różnorodne obszary, takie jak wsparcie Dzieci czy odwiedzanie osób starszych. Poniżej znajdują się przykłady wolontariatu. Poznaj rodzaje i formy wolontariatu, a następnie wybierz najlepszą opcję dla siebie.

Istnieją różne rodzaje wolontariatu – dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wolontariat stały bądź wolontariat szkolny proponuje Akademia Przyszłości. Ten program społeczny od 2003 r. z pomocą Wolontariuszy i Wolontariuszek pomaga Dzieciom, które w siebie nie wierzą i mają niską samoocenę. To bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której Dziecko spotyka się z drugim człowiekiem, dorosłym, który chce mu poświęcić swój czas i uwagę, być dla niego mądrym towarzyszem.   

Akademia Przyszłości co roku rekrutuje do programu ok. 2 tys. Wolontariuszy i Wolontariuszek, którzy odmieniają jedno życie – swojego Podopiecznego lub Podopiecznej.  

Przykłady wolontariatu – wolontariat stały, długoterminowy  

Wolontariat stały jest wtedy, gdy Wolontariusz lub Wolontariuszka:  

 • przechodzą wdrożenie (w Akademii Przyszłości jednodniowe szkolenie dla Wolontariusza_ki spotykającego się z Dzieckiem odbywa się w weekend), 
 • są związani przez dłuższy czas z daną organizacją i wykonują dla niej określone zadania (edycja programu Akademia Przyszłości trwa rok szkolny), 

Przykłady wolontariatu – wolontariat szkolny  

Patrząc na rodzaje wolontariatu, można ocenić, że wolontariat w Akademii Przyszłości to także wolontariat szkolny. Ten rodzaj dobrowolnej pracy odnosi się zarówno do tych rodzajów wolontariatu, w które angażują się uczniowie, jak i do rodzajów wolontariatu na rzecz Dzieci i młodzieży szkolnej

Wolontariat szkolny znajduje odzwierciedlenie w: 

 • szkolnych inicjatywach Dzieci, 
 • zaawansowanych programach społecznych opartych na pracy przeszkolonych Wolontariuszy i Wolontariuszek z Dziećmi – przykład Akademii Przyszłości.  

Przykłady wolontariatu – wolontariat dla młodzieży:

Przeczytaj artykuł o przykładach wolontariatu – o wolontariacie dla młodzieży.

Przykłady wolontariatu w Akademii Przyszłości   

Jak wygląda w praktyce wolontariat w Akademii Przyszłości? Wolontariusz lub Wolontariuszka Akademii Przyszłości spotyka się z Dzieckiem na godzinę raz w tygodniu, w szkole w swojej okolicy. Poświęca mu swój czas i uwagę. Ta obecność wzmacnia w Dziecku wiarę w siebie i uczy, że każdy dzień przynosi mały sukces, z którego może być dumne.  

Więcej o roli Wolontariusza, Wolontariuszki przeczytasz tutaj: https://akademiaprzyszlosci.org.pl/blog/kim-jest-wolontariusz-akademii-przyszlosci/  

Różne rodzaje wolontariatu 

Oprócz wymienionych wyżej rodzajów wolontariatu, dostępnych w Akademii Przyszłości – można wyróżnić jeszcze kilka innych rodzajów wolontariatu z uwzględnieniem formy pomocy, czasu oraz charakterystyki Wolontariuszy lub osób, którym niesiona jest pomoc.  

Wolontariat – przykłady: 

 • wolontariat akcyjny – to bardzo popularna forma wolontariatu, bez której nie odbywałaby się większość imprez masowych, festiwali czy wydarzeń okolicznościowych. W tej formie często realizowane są wszelkie kwesty, zbiórki pieniędzy np. w dzień Wszystkich Świętych na cmentarzach. Osoby decydujące się na wolontariat akcyjny udzielają się jako: opiekunowie zaproszonych gości czy w roli służb informacyjnych podczas festiwali kulturalnych.  
 • wolontariat sportowy – to bardzo popularna forma wolontariatu, bez którego trudno wyobrazić sobie dziś np. prawidłową organizację i zabezpieczenie bardzo popularnych masowych imprez biegowych. Dla wielu osób zaangażowanie w wolontariat sportowy to okazja do: poznania wyjątkowych ludzi; odwiedzenia miejsc, które na co dzień pozostają niedostępne.  
 • wolontariat międzynarodowy (wolontariat zagraniczny) – polega na zaangażowaniu Wolontariuszy w miejscach poza krajem ich zamieszkania. Najczęściej (choć nie tylko) są to aktywności realizowane w ramach międzynarodowych projektów czy programów wymiany Wolontariuszy. Najpopularniejszymi formami wolontariatu międzynarodowego są: 
 • wolontariaty misyjne: Wolontariusze misyjni pracują np. w szkołach, prowadząc lekcje języka angielskiego, zajęcia plastyczne czy organizując czas wolny. Wolontariuszami misyjnymi są często psycholodzy, nauczyciele, lekarze (wolontariat medyczny), informatycy; 
 • workcamp – polega na uczestnictwie w kilkutygodniowych projektach, np. sadzenie drzew, praca z Dziećmi czy ludźmi starszymi, stawianie płotów; 
 • wolontariat pracowniczy (wolontariat w firmie) – polega na wspieraniu przez przedsiębiorcę wybranych organizacji pozarządowych, fundacji czy osób potrzebujących: Wolontariat pracowniczy – przykłady.

Rodzaje wolontariatu są niezwykle zróżnicowane i pozwalają chętnym zaangażować się w preferowane obszary społecznego działania. Niezależnie od zainteresowań czy umiejętności, każdy może znaleźć coś dla siebie.  

Jeśli nie wiesz, jaki wolontariat jest dla Ciebie, odpowiedz na pytania na stronie Kto może zostać Wolontariuszem? Jeśli na pytania odpowiesz TAK, zgłoś się do Akademii Przyszłości na wolontariat!  

Inne rodzaje wolontariatu 

Choć przedstawiony wyżej katalog różnych rodzajów wolontariatu jest bardzo szeroki, nie wyczerpuje jednak tematu. Inne rodzaje wolontariatu, o których warto wspomnieć, to m.in.  

 • wolontariat w Szlachetnej Paczce ( www.szlachetnapaczka.pl
 • wolontariat hospicyjny, 
 • wolontariat ekologiczny, 
 • wolontariat w placówce zdrowotnej.  

Te formy wolontariatu w Polsce są dostępne dla wszystkich, którzy chcieliby się zaangażować w ważnej dla siebie sprawie.  

Wolontariat to skarbnica możliwości: daje Wolontariuszom możliwość rozwoju osobistego, zdobywania nowych umiejętności i nawiązywania wartościowych relacji z ludźmi o podobnych wartościach.  

Zostań Wolontariuszem Akademii Przyszłości – już w lipcu ruszamy z rekrutacją do edycji 2024/25!  Zapisz się do newslettera a my powiadomimy Cię o uruchomieniu zgłoszeń.

To również Cię zainteresuje: