Wolontariusz-Tutor jest towarzyszem Dziecka w jego wyprawie po pewność siebie, marzenia i lepszą przyszłość.

Spotykając się regularnie z Dzieckiem:

pomaga Dziecku pokonywać dotychczasowe trudności i uwolnić potencjał,

pokazuje Dziecku świat przez pryzmat szans i możliwości,

wspiera jedną z najważniejszych zmian w życiu Dziecka – to z nim odzyskuje wiarę w siebie.

Ty też możesz zmienić historię Dziecka.

Dołącz do drużyny Wolontariuszy-Tutorów Akademii Przyszłości.
Wejdź na: www.superw.pl i poznaj szczegóły.

Dlaczego warto być Wolontariuszem Akademii

Pomagając Dziecku, zdobywasz ważne na rynku pracy doświadczenia i kompetencje :

  •   praca w zespole
  •   komunikacja interpersonalna
  •   kreatywność
  •   planowanie i organizacja
  •   zaangażowanie społeczne

Co robi Wolontariusz
Akademii Przyszłości

Spotykasz się z Dzieckiem

Raz w tygodniu odbywasz indywidualne spotkanie z Dzieckiem w oparciu o metodologię Akademii oraz potrzeby Dziecka. Towarzyszysz mu w zmianie, wspólnie odkrywacie talenty i potencjał małego studenta.

Współpracujesz z Kolegium

Kolegium tworzą Wolontariusze działający w tej samej szkole oraz Wasz lider. Co jakiś czas wspólnie organizujecie dla Dzieci atrakcje - warsztaty, wyjścia w ciekawe miejsca, spotkania z inspirującymi ludźmi. Twoim zadaniem jest zadbać, aby Dziecko, było częścią tych przedsięwzięć i dzięki nim poszerzało swoje horyzonty.

Masz kontakt z Darczyńcą

Poprzez stały kontakt budujesz relację z Darczyńcą fundującym Indeks Sukcesów dla Dziecka, z którym się spotykasz. Dajesz mu znać o postępach i sukcesach Dziecka. Możecie wymieniać się spostrzeżeniami i tym samym wspólnie dbać o zmianę historii Dziecka.

Współtwórz jeden z największych
programów społecznych dla Dzieci.

W Akademii poczujesz, że można zmienić czyjeś życie
– życie kogoś, kto potrzebuje wsparcia, by z odwagą patrzeć w przyszłość.

Wolontariusze Akademii Przyszłości o swoim zaangażowaniu

Akademia okazała się tym, czego szukałam.

SuperW Matylda

Mogę naprawdę pomóc takiemu Dziecku,
jakim sama kiedyś byłam.

SuperW Dominika

Bycie Wolontariuszem Akademii bardzo mnie otworzyło, zdobyłam też kompetencje, które teraz wykorzystuję i które mogę wpisać w CV.

SuperW Patrycja

Owoce pracy Wolontariuszy Akademii Przyszłości

204

kolegia Akademii w całej Polsce

1900

Dzieci objętych programem
Akademii w edycji 2020/21

77%

Dzieci zaczyna wierzyć w siebie dzięki zajęciom w Akademii

70%

Dzieci poprawia wyniki w nauce

65%

Dzieci lepiej dogaduje się z kolegami

Masz pytania dotyczące wolontariatu
w Akademii Przyszłości?

Napisz do nas:

[email protected]

Najczęściej
zadawane pytania

Wolontariusz SuperW w Akademii Przyszłości raz w tygodniu spotyka się „jeden na jednego” z Dzieckiem i prowadzi z nim zajęcia, wykorzystując metodę tutoringu. W trakcie zajęć krok po kroku buduje w dziecku wiarę w jego możliwości, stosując różne metody i wykorzystując do tego zagadnienia z obszaru, w którym dziecko ma problemy (np. zachowanie, postawa, pewność siebie, nauka, komunikacja).

W pracy z małym studentem Akademii sięgamy też do spotkań integracyjnych. Nie rzadziej niż raz na dwa miesiące kolegium, czyli zespół Wolontariuszy i Dzieci z Akademii z danej szkoły, organizuje wspólne wyjście do kina, teatru, opery, muzeum czy w inne atrakcyjne miejsca.

Wolontariusz jest też w kontakcie z Darczyńcą – osobą, która funduje Indeks dla Dziecka, umożliwiając mu w ten sposób udział w Akademii. Informuje go o sukcesach i postępach.

Raz w miesiącu SuperW Akademii spotykają się także ze swoim Liderem (czyli Wolontariuszem, który czuwa nad organizacją pracy w kolegium). Spotkania w gronie Wolontariuszy danej szkoły pozwalają wymienić doświadczenia i wrażenia z zajęć indywidualnych i zaplanować działania całego zespołu.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Jeśli lubisz działać w zespole, a przede wszystkim chcesz pomagać Dzieciom i się rozwijać, możesz być pewny/a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, tylko po prostu do nas dołącz!

Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki byciu SuperW Akademii rozwinęli kompetencje społeczne i biznesowe. Działając w programie, uczą się organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. Nabywają również umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

Wolontariuszy poszukujemy i przygotowujemy do działania głównie w wakacje. W październiku oficjalnie startuje edycja i odbywa się inauguracja roku Akademii. Ruszają regularne spotkania Wolontariuszy z Dziećmi i trwają praktycznie przez cały rok szkolny.

Jeśli gdzieś nie można się zgłosić, oznacza to, że mamy tam już komplet Wolontariuszy. Ale nie zrażaj się, wciąż wiemy, jak spożytkować Twój potencjał – po prostu wybierz inną, najbliższą lokalizację albo napisz do nas email: [email protected] – wspólnie poszukamy rozwiązania.