Wolontariusze stanowią ważne ogniwo działania Akademii Przyszłości. To oni pomagają w organizacji Akademii w swoim rejonie i oni odbywają spotkania z Dziećmi, realizując program Akademii.

Decydując się na wolontariat w Akademii Przyszłości masz możliwość wyboru roli, jaką będziesz pełnił_a: Wolontariusza-Tutora lub Lidera Zespołu Wolontariuszy

Wolontariusz-Tutor jest towarzyszem Dziecka w jego wyprawie po pewność siebie, marzenia i lepszą przyszłość.

Spotykając się regularnie z Dzieckiem:

pomaga Dziecku pokonywać dotychczasowe trudności i uwolnić potencjał,

pokazuje Dziecku świat przez pryzmat szans i możliwości,

wspiera jedną z najważniejszych zmian w życiu Dziecka – to z nim odzyskuje wiarę w siebie.

Lider Zespołu Wolontariuszy jest wsparciem dla Wolontariuszy i Podopiecznych Akademii w swoim rejonie.

tworzy zespół ludzi o podobnych wartościach, którym nie jest wszystko jedno,

swoją energię i talenty do działania przekuwa w realne zmiany w życiu konkretnych Dzieci,

zdobywa ważne doświadczenie, przydatne kompetencje i umiejętności. Ma stałe wsparcie Koordynatora.

Ty też możesz zmienić historię Dziecka.

Dołącz do drużyny Liderów i Wolontariuszy Akademii Przyszłości.
Wejdź na: www.superw.pl i poznaj szczegóły.

Dlaczego warto być Liderem lub Wolontariuszem w Akademii?

Pomagając Dziecku, zdobywasz ważne na rynku pracy doświadczenia i kompetencje :

 •   praca w zespole
 •   komunikacja interpersonalna
 •   kreatywność
 •   planowanie i organizacja
 •   zaangażowanie społeczne

Co robi Wolontariusz i Lider Akademii Przyszlosci

Wolontariusz

 • Odbywa spotkania 1:1 z Dzieckiem
  Bez Wolontariuszy nie byłoby Akademii Przyszłości. Raz w tygodniu odbywa indywidualne zajęcia z Dzieckiem, poznaje je i odkrywa przyczyny jego trudności. Towarzyszy mu w budowaniu wiary we własne możliwości.
 • Rozwija indywidualne podejście
  Tworzy indywidualne pomysły na zajęcia z Dzieckiem i znajduje sposoby na zmianę nastawienia Dziecka. Może również korzystać ze scenariuszy i materiałów z bazy Akademii Przyszłości.
 • Działa w kolegium
  Nie działa sam, dołącza do grupy sprawczych osób. Ma wsparcie swojego Lidera, a także współpracowników – innych Wolontariuszy, z którymi tworzy kolegium, czyli lokalny „oddział” Akademii Przyszłości.

Lider

 • Prowadzi zespół Wolontariuszy pracujących z Dziećmi
  Jest lokalnym sercem Akademii. Organizuje pracę jednego z 200 kolegiów, w których realizowana jest nasza pomoc dla Dzieci. Koordynuje działania Wolontariuszy, aby były efektywne i zgodne ze standardami Akademii.
 • Jest przedstawicielem Akademii w szkole
  To Lider_ka organizuje współpracę ze szkołami, w których uczą się Dzieci włączone do Akademii. Dba o przepływ informacji i zaplecze do pracy Wolontariuszy.
 • Organizuje wydarzenia dla Kolegium
  Dba również o to, by Dzieci otrzymały szansę uczestniczenia w wyjątkowych wydarzeniach akademiowych, takich jak np. wspólne wyjścia, Dzień Dziecka w „Fotelu Prezesa” czy Gala Sukcesów.

Współtwórz jeden z największych
programów społecznych dla Dzieci.

W Akademii poczujesz, że można zmienić czyjeś życie
– życie kogoś, kto potrzebuje wsparcia, by z odwagą patrzeć w przyszłość.

Liderzy i Wolontariusze Akademii Przyszłości o swoim zaangażowaniu

Mogę naprawdę pomóc takiemu Dziecku,
jakim sama kiedyś byłam.

Dominika, Wolontariuszka

Chcę być inspiracją dla Wolontariuszy, że da się łączyć wolontariat z pracą zawodową, pasjami, związkami, spotkaniami z przyjaciółmi.

Justyna, Liderka zespołu Wolontariuszy

Bycie Wolontariuszem Akademii bardzo mnie otworzyło, zdobyłam też kompetencje, które teraz wykorzystuję i które mogę wpisać w CV.

Patrycja, Wolontariuszka

Akademia okazała się tym, czego szukałam.

Matylda, Wolontariuszka

Owoce pracy Liderów i Wolontariuszy Akademii Przyszłości

204

kolegia Akademii w całej Polsce

1900

Dzieci objętych programem
Akademii w edycji 2020/21

77%

Dzieci zaczyna wierzyć w siebie dzięki zajęciom w Akademii

70%

Dzieci poprawia wyniki w nauce

65%

Dzieci lepiej dogaduje się z kolegami

Masz pytania dotyczące wolontariatu
w Akademii Przyszłości?

Napisz do nas:

[email protected]

[email protected]

Najczęściej
zadawane pytania

Lider_ka to osoba, która prowadzi zespół Wolontariuszy pracującychDziećmi i razemtym zespołem realizuje program Akademii Przyszłościdanej szkole. 
 
Jak to wyglądapraktyce? 
 
Lider_ka buduje zespół Wolontariuszypozyskuje ich, rekrutuje, dba o wdrożenie do roli. Zarządza również swoim zespołem: integruje, deleguje zadania, wspiera, motywuje. Akademia trwa cały rok. Działania w niej rozłożone nakolejne etapy izadania. Rolą Lidera_ki jest takie zarządzanie, by wszystkie zadania zostały zrealizowane w odpowiednim czasie, a tym samympraca Wolontariuszy z Dziećmi przyniosła odpowiednie efekty. 
 
Lider_ka niewykonuje wszystkich zadań samodzielnie. Ma zespół, z którym współpracuje, może liczyć również na wsparcie innych, bardziej doświadczonych Liderów_ek. 
 
Wśród zadań, jakie  do zrealizowania w Akademii można wymienić m.in. rekrutację Wolontariuszy i Dzieci, organizację Inauguracji (wydarzenia rozpoczynającego spotkania w Akademii), spotkań w kolegium, podsumowanie pracy. 
 
Lider_ka jest również przedstawicielem_ką Akademii w danej szkole i współpracujeKoordynatorem_ką Szkolnym_ąjednymnauczycieli_ek, wyznaczonym do wsparcia działań Akademii. 

Wolontariusz SuperW w Akademii Przyszłości raz w tygodniu spotyka się „jeden na jednego” z Dzieckiem i prowadzi z nim zajęcia, wykorzystując metodę tutoringu. W trakcie zajęć krok po kroku buduje w dziecku wiarę w jego możliwości, stosując różne metody i wykorzystując do tego zagadnienia z obszaru, w którym dziecko ma problemy (np. zachowanie, postawa, pewność siebie, nauka, komunikacja).

W pracy z małym studentem Akademii sięgamy też do spotkań integracyjnych. Nie rzadziej niż raz na dwa miesiące kolegium, czyli zespół Wolontariuszy i Dzieci z Akademii z danej szkoły, organizuje wspólne wyjście do kina, teatru, opery, muzeum czy w inne atrakcyjne miejsca.

Wolontariusz jest też w kontakcie z Darczyńcą – osobą, która funduje Indeks dla Dziecka, umożliwiając mu w ten sposób udział w Akademii. Informuje go o sukcesach i postępach.

Raz w miesiącu SuperW Akademii spotykają się także ze swoim Liderem (czyli Wolontariuszem, który czuwa nad organizacją pracy w kolegium). Spotkania w gronie Wolontariuszy danej szkoły pozwalają wymienić doświadczenia i wrażenia z zajęć indywidualnych i zaplanować działania całego zespołu.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Jeśli lubisz działać w zespole, a przede wszystkim chcesz pomagać Dzieciom i się rozwijać, możesz być pewny/a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, tylko po prostu do nas dołącz!

Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki byciu SuperW Akademii rozwinęli kompetencje społeczne i biznesowe. Działając w programie, uczą się organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. Nabywają również umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

Wolontariuszy poszukujemy i przygotowujemy do działania głównie w wakacje. W październiku oficjalnie startuje edycja i odbywa się inauguracja roku Akademii Przyszłości. Od tego momentu rozpoczynają się spotkania Wolontariusza z Dzieckiem. W zależności kiedy Dziecko dołącza do projektu pierwsze spotkanie może odbyć się pomiędzy październikiem a grudniem. Kolejne spotkania odbywają się regularnie w okresie trwania roku szkolnego.

Jeśli gdzieś nie można się zgłosić, oznacza to, że mamy tam już komplet Wolontariuszy. Ale nie zrażaj się, wciąż wiemy, jak spożytkować Twój potencjał – po prostu wybierz inną, najbliższą lokalizację albo napisz do nas email: [email protected] – wspólnie poszukamy rozwiązania.