dzieci wybrane
1 5 0 3
0 4 9 0
dzieci niewybrane

Wybierz dziecko i ufunduj dla niego udział w programie w Akademii