Wolontariusz-Tutor jest towarzyszem Dziecka w jego wyprawie po pewność siebie, marzenia i lepszą przyszłość.

Spotykając się regularnie z Dzieckiem:

pomaga Dziecku pokonywać dotychczasowe trudności i uwolnić potencjał,

pokazuje Dziecku świat przez pryzmat szans i możliwości,

wspiera jedną z najważniejszych zmian w życiu Dziecka – to z nim odzyskuje wiarę w siebie.

Ty też możesz zmienić historię Dziecka.

Dołącz do drużyny Wolontariuszy-Tutorów Akademii Przyszłości.
Wejdź na: www.superw.pl i poznaj szczegóły.

Dlaczego warto być Wolontariuszem Akademii

Pomagając Dziecku, zdobywasz ważne na rynku pracy doświadczenia i kompetencje :

  •   praca w zespole
  •   komunikacja interpersonalna
  •   kreatywność
  •   planowanie i organizacja
  •   zaangażowanie społeczne

Co robi Wolontariusz
Akademii Przyszłości

Spotykasz się z Dzieckiem

Raz w tygodniu odbywasz indywidualne spotkanie z Dzieckiem w oparciu o metodologię Akademii oraz potrzeby Dziecka. Towarzyszysz mu w zmianie, wspólnie odkrywacie talenty i potencjał małego studenta.

Współpracujesz z Kolegium

Kolegium tworzą Wolontariusze działający w tej samej szkole oraz Wasz lider. Co jakiś czas wspólnie organizujecie dla Dzieci atrakcje - warsztaty, wyjścia w ciekawe miejsca, spotkania z inspirującymi ludźmi. Twoim zadaniem jest zadbać, aby Dziecko, było częścią tych przedsięwzięć i dzięki nim poszerzało swoje horyzonty.

Masz kontakt z Darczyńcą

Poprzez stały kontakt budujesz relację z Darczyńcą fundującym Indeks Sukcesów dla Dziecka, z którym się spotykasz. Dajesz mu znać o postępach i sukcesach Dziecka. Możecie wymieniać się spostrzeżeniami i tym samym wspólnie dbać o zmianę historii Dziecka.

Współtwórz jeden z największych
programów społecznych dla Dzieci.

W Akademii poczujesz, że można zmienić czyjeś życie
– życie kogoś, kto potrzebuje wsparcia, by z odwagą patrzeć w przyszłość.

Wolontariusze Akademii Przyszłości o swoim zaangażowaniu

Mogę naprawdę pomóc takiemu Dziecku,
jakim sama kiedyś byłam.

SuperW Dominika

Bycie Wolontariuszem Akademii bardzo mnie otworzyło, zdobyłam też kompetencje, które teraz wykorzystuję i które mogę wpisać w CV.

SuperW Patrycja

Akademia okazała się tym, czego szukałam.

SuperW Matylda

Owoce pracy Wolontariuszy Akademii Przyszłości

204

kolegia Akademii w całej Polsce

1900

Dzieci objętych programem
Akademii w edycji 2020/21

77%

Dzieci zaczyna wierzyć w siebie dzięki zajęciom w Akademii

70%

Dzieci poprawia wyniki w nauce

65%

Dzieci lepiej dogaduje się z kolegami

Masz pytania dotyczące wolontariatu
w Akademii Przyszłości?

Napisz do nas:

[email protected]

Najczęściej
zadawane pytania

Wolontariusz SuperW w Akademii Przyszłości raz w tygodniu spotyka się „jeden na jednego” z Dzieckiem i prowadzi z nim zajęcia, wykorzystując metodę tutoringu. W trakcie zajęć krok po kroku buduje w dziecku wiarę w jego możliwości, stosując różne metody i wykorzystując do tego zagadnienia z obszaru, w którym dziecko ma problemy (np. zachowanie, postawa, pewność siebie, nauka, komunikacja).

W pracy z małym studentem Akademii sięgamy też do spotkań integracyjnych. Nie rzadziej niż raz na dwa miesiące kolegium, czyli zespół Wolontariuszy i Dzieci z Akademii z danej szkoły, organizuje wspólne wyjście do kina, teatru, opery, muzeum czy w inne atrakcyjne miejsca.

Wolontariusz jest też w kontakcie z Darczyńcą – osobą, która funduje Indeks dla Dziecka, umożliwiając mu w ten sposób udział w Akademii. Informuje go o sukcesach i postępach.

Raz w miesiącu SuperW Akademii spotykają się także ze swoim Liderem (czyli Wolontariuszem, który czuwa nad organizacją pracy w kolegium). Spotkania w gronie Wolontariuszy danej szkoły pozwalają wymienić doświadczenia i wrażenia z zajęć indywidualnych i zaplanować działania całego zespołu.

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Jeśli lubisz działać w zespole, a przede wszystkim chcesz pomagać Dzieciom i się rozwijać, możesz być pewny/a, że się nadajesz. Nie zastanawiaj się, tylko po prostu do nas dołącz!

Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki byciu SuperW Akademii rozwinęli kompetencje społeczne i biznesowe. Działając w programie, uczą się organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. Nabywają również umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

Wolontariuszy poszukujemy i przygotowujemy do działania głównie w wakacje. W październiku oficjalnie startuje edycja i odbywa się inauguracja roku Akademii Przyszłości. Od tego momentu rozpoczynają się spotkania Wolontariusza z Dzieckiem. W zależności kiedy Dziecko dołącza do projektu pierwsze spotkanie może odbyć się pomiędzy październikiem a grudniem. Kolejne spotkania odbywają się regularnie w okresie trwania roku szkolnego.

Jeśli gdzieś nie można się zgłosić, oznacza to, że mamy tam już komplet Wolontariuszy. Ale nie zrażaj się, wciąż wiemy, jak spożytkować Twój potencjał – po prostu wybierz inną, najbliższą lokalizację albo napisz do nas email: [email protected] – wspólnie poszukamy rozwiązania.