głowa do góry!

Blog Akademii Przyszłości

Dzień Nauczyciela i Wolontariusza_ki w Akademii Przyszłości

Dzień Nauczyciela i Wolontariusza_ki w Akademii Przyszłości

14 października, 2022

Wolontariuszy_ki Akademii Przyszłości i Nauczycieli_ki łączy wiele, ale przede wszystkim – praca z Dziećmi. Mają oni ogromny wpływ na rzeczywistość swoich Podopiecznych, mogą pomóc im rozwinąć skrzydła, docenić ich trud i otworzyć przed nimi nowe światy. Dlatego dziś – w Dzień Nauczyciela – chcemy docenić również Wolontariuszy_ki pracujących_e z Dziećmi w Akademii. Wszyscy mają wspólny cel i zależy im na dobru Dzieci!

Z kalendarza Lidera Akademii Przyszłości 

Z kalendarza Lidera Akademii Przyszłości 

15 lipca, 2022

Akademia Przyszłości może działać w szkołach podstawowych i pomagać Dzieciom – tylko dzięki Liderom i Liderkom, którzy kierują zespołami Wolontariuszy_ek. Liderzy_ki i Wolontariusze_ki razem wspierają Podopiecznych_e w odkrywaniu ich potencjału i wiary we własne możliwości. W minionym roku szkolnym ponad 2000 Dzieci otrzymało pomoc. 

Dzień Czekolady – poznaj część słodkich zadań Lidera_ki Kolegium od kuchni

Dzień Czekolady – poznaj część słodkich zadań Lidera_ki Kolegium od kuchni

6 lipca, 2022

Dobre jedzenie i pasjonujący wolontariat mają wiele wspólnego. Przyjemność – nieodłączna cecha satysfakcjonującej pracy i pysznego jedzenia; poczucie wspólnoty – tworzy się […]

O Akademii z perspektywy nauczycielki

O Akademii z perspektywy nauczycielki

8 kwietnia, 2022

Jak praca w Akademii Przyszłości oraz elementy metody tutoringu wpływają na pracę w zawodzie? Opowiada Wolontariuszka Akademii Przyszłości i nauczycielka wychowania przedszkolnego, Renata Wiśniewska.