dzieci wybrane
0 6 4 6
1 6 5 9
dzieci niewybrane
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesu w życiu
‹ Wróć do aktualności

AKADEMIA PRZYSŁOŚCI stawia sobie za cel mądre pomaganie, czyli takie, które sprawia, że dzieci zaczynają same sobie radzić. W AKADEMII dzieci są naszym „oczkiem w głowie”. Koncentrujemy całą uwagę na nich, wiedzą że są dla nas ważne.

 

Naszymi Podopiecznymi są  dzieci, które mają gorsze wyniki w szkole, nie wierzą w siebie i pochodzą z niezamożnych rodzin. AKADEMIA pomaga dzieciom w różny sposób, oto kilka przykładów:

 

Zajęcia dla dzieci

 

- Stosujemy motywatory, które sprawiają, że dziecku się chce; każde dziecko jest inne, więc każde motywuje co innego, dlatego motywatory w AKADEMII są „szyte na miarę” – mówi Anna Wilczyńska, psycholog i dyrektor AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. – Staramy się doceniać dzieci poprzez chwalenie słowne czy zapisany sukces w Indeksie Sukcesów. – AKADEMIA daje dzieciom rybę, czyli prezent, wędkę – konkretne umiejętności oraz kształtuje mentalność wędkarza – dodaje ks. Jacek Stryczek.

 

Zajęcia dla  dzieci w AKADEMII opierają się na Innowacyjnym Systemie Motywatorów Zmiany, czyli metodologii projektowania doświadczeń, jego celem jest przeniesienie dziecka poza horyzont znanego mu świata do innego świata, w którym może odnaleźć dla siebie nowe miejsce.

 

pomoc w nauce

 

Metoda projektowania doświadczeń to innowacyjne podejście w edukacji i odpowiedź na jednostronne przekazywanie wiedzy w formie jednostronnego nauczania oraz odpytywania. W AKADEMII kładziemy nacisk na to, żeby dziecko zobaczyło nieznany mu dotąd świat na własne oczy i aby go doświadczyło. Zajęcia dla dzieci tworzone są w oparciu o takie podejście, owocuje tym, że  dziecko nie musi się uczyć, tylko CHCE się uczyć. 

 

Programy i projekty edukacyjne dla dzieci

 

AKADEMIA posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych dla dzieci. Autorski system pracy z dzieckiem zorientowany na indywidualną, całoroczną i systemową pomoc od lat sprzyja aktywizacji i odbudowania poczucia własnej wartości dziecka.

 

Tylko w ostatnim roku 74% dzieci poprawiło swoje oceny w szkole, 63% poznało swoje mocne strony, a 64% zwiększyło swoją motywację do nauki. Tylko w ubiegłej edycji mali podopieczni AKADEMII uczestniczyli w projekcie kulturalnym AKADEMIA ODKRYWCÓW KULTURY, gdzie odwiedzali miejsca kultury w całej Polsce, spotkali się z artystami, a także sami stali się twórcami, kreatorami sztuki.

 

Prace dzieci zostały pokazane w trakcie 25 wernisaży w większych miastach polskich. Obecnie 1800 małych studentów z pomocą tutorów realizuje projekt edukacyjny AKADEMIA SUKCESÓW, którego efektem będzie 170 wydarzeń społecznych, poprzedzonych diagnozą społeczną w środowisku lokalnym. W wyniku tego projektu dzieci odwiedzą m.in. hospicja, domy pomocy społecznej, schroniska i szpitale dziecięce. Taka edukacja dzieci, pomoże im zrozumieć potrzeby innych ludzi.

 

Pomoc w nauce

 

Każde dziecko przez rok spotyka się z tutorem – wolontariuszem.  Współpracują ze sobą, liczą się ze swoimi potrzebami i szanują swoje zdanie. Są partnerami. Dziecko ma prawo do wyrażania swoich opinii i uczuć – jest wręcz do tego zachęcane. Dla niego to motywator, bo ktoś liczy się z jego zdaniem. Wspólnie budują zaufanie i są współodpowiedzialni za jakość i efekty swojej pracy. Partnerstwo to jeden z kluczowych elementów Innowacyjnego Systemu Motywatorów Zmiany.

 

zajęcia edukacyjne dla dzieci

 

Dzięki takiemu podejściu praca z dzieckiem jest efektywna przede wszystkim dla niego samego.  W wyniku takiej edukacji dzieci mają szansę również poznać swoje mocne i słabe strony oraz mogą rozwinąć swój potencjał! 

 

7681 – już tylu dzieciom pomogła AKADEMIA 

24 – w tylu miastach działa obecnie AKADEMIA

403 253 – tyle godzin łącznie spędzili tutorzy z dziećmi, czyli ponad 46 lat

 

Pomóż dzieciom z Akademii Przyszłości - zobacz jak możesz się zaangażować!

Udostępnij 
Poleć 
Polub AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI